Reference DvoÝan IZOLMONT Bzenec s.r.o.


Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
AdministrativnŪ budova A, MaÝŪkova 1899/1, Brno
Rekonstrukce stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž administrativn√≠ budovy. Pokl√°dka nov√© hydroizolaŤn√≠ f√≥lie z mPVC FATRAFOL 810/V tl. 1,8 mm vŤ. separaŤn√≠ geotext√≠lie GEONETEX 500g/m2 na st√°vaj√≠c√≠ stÝeŇ°n√≠ pl√°Ň°Ě a¬†kotven√© do nosn√© konstrukce.

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
BD NovomžstskŠ 23-41, Brno
Rekonstrukce stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž¬†a teras bytov√©ho domu. Rekonstrukce stÝechy - provedena demont√°ě st√°vaj√≠c√≠ TIZn krytiny vŤ. bednžn√≠ na nosnou konstrukci z dÝevžn√Ĺch hranolý a zateplen√≠ mezi tr√°my, mont√°ě¬†bednžn√≠ z desek OSB 3 P+D tl. 22 mm, nalepen√≠ samolep√≠c√≠ho SBS modifikovan√©h...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
MateÝskŠ ökolka Olöany, Olöany
Dod√°vka a mont√°ě stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž stÝech¬†novostavby mateÝsk√© Ň°kolky. Proveden√≠ stÝechy Ň°kolky - parotžsn√© z√°brany z SBS modifikovan√©ho asfaltov√©ho p√°su¬†GLASTEK 30 STICKER PLUS,¬†poloěen√≠ tepeln√© izolace z polystyrenu EPS 100 vŤ. sp√°dov√Ĺch kl√≠ný, pokl√°dka kotven√≠m¬†hydroizola...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Riverpark ModÝany - objekt D, Praha
Dod√°vka a mont√°ě stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž stÝech a teras novostavby bytov√Ĺch domý - objekt D. Proveden√≠ zateplen√Ĺch stÝech a teras - bodov√© nataven√≠ parotžsn√© z√°brany z SBS modifikovan√©ho asfaltov√©ho p√°su ELASTOBIT RADON AL4, poloěen√≠ tepeln√© izolace z polystyrenu EPS 150 a 200 vŤ. sp√°do...
ProbŪhajŪcŪ stavba

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Novostavba krytťho plaveckťho bazťnu Kyjov - Aqua v parku, Kyjov
Dod√°vka a mont√°ě stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž novostavby baz√©nu. Proveden√≠ parotžsn√© z√°brany z SBS modifikovan√©ho asfaltov√©ho p√°su GLASTEK 40 AL¬†MINERAL, poloěen√≠ tepeln√© izolace z polystyrenu EPS¬†150 vŤ. sp√°dov√Ĺch kl√≠ný, pokl√°dka hydroizolaŤn√≠ f√≥lie z mPVC DEKPLAN¬†77 tl. 1,5 mm vŤ. sep...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Terasa éirovnickťho 694, Roztoky
Demont√°ě st√°vaj√≠c√≠ dlaěby vŤ. soklu. Proveden√≠ hydroizolace z f√≥lie z mPVC DEKPLAN 77 tl. 1,5 mm vŤ. separaŤn√≠ geotext√≠lie GEOTEK N 500 g/m2. Mont√°ě kryc√≠ liŇ°ty z barevn√©ho plechu k pÝekryt√≠¬†svisl√© izolace. Pokl√°dka dlaěby na terŤe.

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
RD LýŤky 789, Blatnice pod Svatżm AntonŪnkem
Rekonstrukce stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž rodinn√©ho domu. Dod√°vka a mont√°ě stÝeŇ°n√≠ho souvrstv√≠ z tepeln√© izolace z polystyrenu EPS 100, hydroizolaŤn√≠ f√≥lie z mPVC DEKPLAN¬†76 tl. 1,5 mm vŤ. separaŤn√≠ geotext√≠lie GEOTEK 300 g/m2, kotven√© do st√°vaj√≠c√≠ho stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž.

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
BD VelkomeziÝŪŤskŠ 310, 311, TÝebŪŤ
Rekonstrukce stÝeŇ°n√≠ pl√°Ň°Ě bytov√©ho domu. Provedena¬†pokl√°dka desek z kamenn√© vlny SmartRoof Thermal T a SmartRoof TOP, poloěen√≠¬†podkladn√≠¬†hydroizolaŤn√≠ vrstvy z asfaltov√©ho p√°su GLASBIT G200 S40 kotven√©ho pÝes tepelnou izolaci do nosn√© vrstvy st√°vaj√≠c√≠ho stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž, na...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
JE Dukovany - Budova CHŕV, Dukovany
Rekonstrukce stÝechy. Demont√°ě st√°vaj√≠c√≠ho stÝeŇ°n√≠ho souvrstv√≠ lepenek a tepeln√© izolace. Mont√°ě nov√©ho stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž ‚Ästnapenetrov√°n√≠ podkladu asfaltov√Ĺm lakem TECHNIKOL 03, bodov√© nataven√≠ parotžsn√© z√°brany BITU-FLEX AL 4 STRIP s termoaktivn√≠mi pruhy, na kter√© je¬†nel...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
BritskŠ ŤtvrĚ Ė objekt L, M, Praha
Dod√°vka a mont√°ě stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž novostavby bytov√Ĺch domý. Proveden√≠ parotžsn√© z√°brany z SBS modifikovan√©ho asfaltov√©ho p√°su VELBIT RADON SBS 4, poloěen√≠ tepeln√© izolace z polystyrenu EPS 100 a 150 vŤ. sp√°dov√Ĺch kl√≠ný, pokl√°dka hydroizolaŤn√≠ f√≥lie z mPVC DEKPLAN¬†76 a 77 tl. 1...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Port 7 - objekty A, D, E, Praha
Dod√°vka a mont√°ě stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž novostavby. Proveden√≠ parotžsn√© z√°brany z SBS modifikovan√©ho asfaltov√©ho p√°su GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, poloěen√≠ tepeln√© izolace z polystyrenu EPS 200 vŤ. sp√°dov√Ĺch kl√≠ný, pokl√°dka hydroizolaŤn√≠ f√≥lie z mPVC DEKPLAN¬†77 tl. 1,5 mm vŤ. separaŤn...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
MateÝskŠ ökola BuŤovice, Komenskťho 211, BuŤovice
Rekonstrukce Ň°ikm√© stÝechy - demont√°ě krytiny a lat√≠, vyspraven√≠ dÝevžn√© konstrukce st√°vaj√≠c√≠ho krovu vŤ. fungicidn√≠ho n√°tžru DEKSAN PROFI¬† PLUS, mont√°ě dif√ļzn√≠ f√≥lie Delta VENT S, kontralat√≠ a lat√≠ 60/40 mm, pokl√°dka skl√°dan√©¬†keramick√© krytiny¬†Bramac Op√°l (bobrovka)¬†na kor...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
RD ōŪcmanice, ōŪcmanice
Dod√°vka a mont√°ě stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž novostavby rodinn√©ho domu. Proveden√≠ souvrstv√≠ stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž z tepeln√© izolace z polystyrenu EPS 150 vŤ. sp√°dov√Ĺch kl√≠ný,¬†hydroizolaŤn√≠ f√≥lie z mPVC DEKPLAN¬†76 a 77 tl. 1,5 mm vŤ. separaŤn√≠ geotext√≠lie Filtek 300 g/m2.

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Kaple sv. Jana Nepomuckťho, Ponžtovice
Rekonstrukce stÝechy Demont√°ě¬†asfaltov√©ho Ň°indele na stvaj√≠c√≠ bednžn√≠. Mont√°ě nov√©ho stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž ‚Äď pojistn√°¬†hydroizolace Bauder TOP UDS 1,5 mm, zateplen√≠ Antrktik,¬†kontralatž 60x40 mm, bednžn√≠ z prken tl. 25 mm,¬†separaŤn√≠ vrstva DEK R 13,¬†plechov√° falcovan√° krytina LI...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Zä Komenskťho, Slavkov u Brna
Rekonetrukce stÝechy. Mont√°ě lat√≠ 60x40 mm, oplechov√°n√≠ z barevn√©ho plechu KJG, stÝeŇ°n√≠ch oken, rolet, ěaluzi√≠ a svžtlovodý VELUX, krytiny Tondach Brnžnka 14 vŤ. doplÚký¬†a pýdn√≠ch schodý Fakro.

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
PolyfunkŤnŪ dým u Svatť Anny, Brno
Dod√°vka a mont√°ě stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž stÝech a teras¬†novostavby polyfunkŤn√≠ho domu. Proveden√≠ parotžsn√© z√°brany z SBS modifikovan√©ho asfaltov√©ho p√°su¬†GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL,¬†poloěen√≠ tepeln√© izolace z polystyrenu EPS 100 a 150 vŤ. sp√°dov√Ĺch kl√≠ný, pokl√°dka hydroizolaŤn√≠ f√≥li...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Vila Park Dragoun HodonŪn - Za KasŠrnami, HodonŪn
Dod√°vka a mont√°ě stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž novostavby rodinn√Ĺch domý. Proveden√≠ nosn√© dÝevžn√© konstrukce, z√°klopu z desek OSB 3 P+D tl. 25 mm, parotžsn√© z√°brany z SBS modifikovan√©ho samolep√≠s√≠ho asfaltov√©ho p√°su ICOLEP AL L30, poloěen√≠ tepeln√© izolace z polystyrenu EPS 100 a 150¬†vŤ. sp√...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
JE Dukovany - PodťlnŠ etaěťrka II, Dukovany
Rekonstrukce stÝechy Demont√°ě st√°vaj√≠c√≠ho stÝeŇ°n√≠ho souvrstv√≠ lepenek vŤ. vyspraven√≠ podkladn√≠ vrstvy opravnou hmotou Weber bat. a deskou cetris tl. 10 mm. Mont√°ě nov√©ho stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž ‚Ästnapenetrov√°n√≠ podkladu asfaltov√Ĺm lakem TECHNIKOL 03, natavena podkladn√≠ vrstva¬†z modi...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
ZateplenŪ a vżmžna oken pavilonu OOP VeselŪ nad Moravou, VeselŪ nad Moravou
Rekonstrukce stÝeŇ°n√≠ch pl√°Ň°Ěý ploch√Ĺch stÝech. Provedeno hydroizolaŤn√≠ souvrstv√≠ z tepeln√© izolace z miner√°ln√° vaty a hydroizolaŤn√≠ f√≥lie z mžkŤen√©ho PVC DEKPLAN 76¬†tl. 1,5 mm kotven√© do st√°vaj√≠c√≠ho stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž. Klemp√≠Ýsk√© prvky provedeny z barevn√©ho plechu KJG.

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
BD PÝŪluckŠ 4118, ZlŪn
Rekonstrukce stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž bytov√©ho domu. Provedeno nov√© hydroizolaŤn√≠ souvrstv√≠ z tepeln√© izolace z EPS 100 a hydroizolaŤn√≠ f√≥lie z mžkŤen√©ho PVC DEKPLAN 76¬†tl. 1,5 mm vŤ. separaŤn√≠ geotext√≠lie GEOTEK 300 g/m2, kotven√© do st√°vaj√≠c√≠ho stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž.

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Domov zvlŠötnŪho urŤenŪ LutopeckŠ 1422/1a, KromžÝŪě
Rekonstrukce stÝechy Demont√°ě st√°vaj√≠c√≠ho stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž ‚Äď eternitov√© Ň°ablony, latž, dif√ļzn√≠ f√≥lie, bednžn√≠. Vyspraven√≠ a doplnžn√≠ krokv√≠ vŤ. impregnace Mont√°ě nov√©ho stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž ‚Äď pojistn√° dif√ļzn√≠ f√≥lie JUTADACH MONOLITIC, kontralatž 60x60 mm podtžsnžn√© pžn...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
RD KotulŠnova 605, Brno
Rekonstrukce stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž rodinn√©ho domu. Provedena demont√°ě st√°vaj√≠c√≠ch vrstev lepenky, vyspraven√≠ dÝevžn√©ho bednžn√≠, poloěen√≠ parotžsn√© z√°brany z SBS modifikovan√©ho asfaltov√©ho p√°su¬†GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL,¬†tepeln√© izolace z polystyrenu EPS 100 a pokl√°dka hydroizolaŤn...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Budova U Kyjovky, HodonŪn
Provedena mont√°ě¬†hydroizolaŤn√≠ f√≥lie z mPVC DEKPLAN¬†76 tl. 1,5 mm vŤ. separaŤn√≠ geotext√≠lie GEOTEK 300 g/m2 na st√°vaj√≠c√≠ plechovou krytinu, kotven√≠m do st√°vaj√≠c√≠ho podkladu z dÝevžn√Ĺch prken.

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
JE Dukovany - Reaktorovna II, Dukovany
Rekonstrukce stÝechy Demont√°ě st√°vaj√≠c√≠ho stÝeŇ°n√≠ho souvrstv√≠ lepenek vŤ. vyspraven√≠ podkladn√≠ vrstvy opravnou hmotou Weber bat. a deskou cetris tl. 10 mm. Mont√°ě nov√©ho stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž ‚Ästnapenetrov√°n√≠ podkladu asfaltov√Ĺm lakem TECHNNIKOL 01, natavena podkladn√≠ vrstva¬†z mod...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Oprava terasy ChmelaÝskŠ, Praha- Stodýlky
Rekonstrukce terasy v ulici ChmelaÝsk√° bylo realizov√°no z dývodu nefunkŤn√≠ho hydroizolaŤn√≠ho souvrstv√≠ a projevý netžsnost√≠ vlyvem zat√©k√°n√≠ v bytech. V prvn√≠ f√°zy byla demontov√°na dlaěba na terŤ√≠ch, provedeno odÝ√≠znut√≠ fas√°dy v soklov√© Ť√°sti, zdemontov√°n√° pývodn√≠ PVC f√≥lie vŤ....

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
KasŠrna äumavskŠ - budova Ť. 5, Brno
Rekonstrukce stÝech ҆ikm√° stÝecha - demont√°ě krytiny a lat√≠ vŤ. podbit√≠ Ý√≠msy, vyspraven√≠ dÝevžn√© konstrukce st√°vaj√≠c√≠ho krovu vŤ. fungicidn√≠ho n√°tžru DEKSAN PROFI¬† PLUS, mont√°ě dif√ļzn√≠ f√≥lie JUTADACH 150, kontralat√≠ 60/40 mm, lat√≠ 50/30 mm, skl√°dan√° krytina Tondach Brnžnka 14...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
BD Ke KapliŤce, DolnŪ BÝeěany
U t√©to stavby jde o rekonstrukci stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž vŤetnž v√Ĺmžny klemp√≠Ýsk√Ĺch prvký. NejdÝiv probžhla demont√°ě st√°vaj√≠c√≠ stŗeŇ°n√≠ krytiny - doěit√© PVC f√≥lie, vŤetnž demont√°ěe tepeln√© izolace z miner√°ln√≠ vlny. N√°slednž byla provedena nov√° parot√©sn√° vrstva z asfaltov√Ĺch pasý G...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Penny Market Jirny, Jirny u Prahy
Tato stavba pojedn√°va o rekonstrukci stÝechy na administrativn√≠ budovž distribuŤn√≠ho centra firmy Penny market. Bylo zde nutn√© nejdŗ√≠ve zdemontovat pývodn√≠ f√≥li√≠ a tepelnou izolaci. Skladba byla nav√≠c pÝit√≠ěena kaŤ√≠rkem, kter√Ĺ bylo nutn√© za pomoci jeÝ√°bu odv√©zt se stÝechy. Po odstra...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
BD Zenklova, Praha - Zenklova
Proveden√≠ zelen√© stÝechy na BD Zenklova zahrÚuje proveden√≠ skladby ploch√© stÝechy, teras a klemp√≠Ýske prvky. Postup proveden√≠ zelen√© stÝechy z asfaltov√Ĺch pasý zhora: - VegetaŤn√≠ vrstva - dod√°vka zahradn√≠ka, - Pokl√°dka text√≠lie GEOTEK N 200g/m2, - Pokl√°dka nopov√© f√≥lie DEKDREN T ...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Terasy rodinnťho domku, PÝŪbram
Firma DvoÝan Izolmont Bzenec realizovala 3 ks teras u RD v mžste PÝ√≠bram. Jiě vysp√°dovan√Ĺ podklad bylo nutn√© vyspraviĚ a oŤistit od nesoudrěn√Ĺch Ť√°st√≠ pÝ√≠padnž drobnž upravit sp√°d. N√°slednž se provedla podkladn√≠ geotext√≠lie Geotek 500 /m2. OliŇ°tov√°n√≠ z plechu viplanyl tmavž Ň°ed√Ĺ (a...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
BD »erŤany, »erŤany
PÝed zapoŤet√≠m nov√©ho souvrstv√≠ ploch√© stÝechy bylo potÝeba lok√°ln√© vyspraven√≠ pývodn√≠ho parotžsu na jiě vysp√°dovan√©m podkladu. N√°slednž provedena pokl√°dka EPS desek v hustotž 100 S, a tl. 2 x 120 mm. Jako separaŤn√≠ vrstva pouěita text√≠lie - sklotextiln√≠ Vlies 120 g/m2. Stabilizace ...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Bytovż dým NovŠ NuselskŠ, Praha - Nusle
Bytov√Ĺ dým Nuselsk√° je jedn√Ĺm z nejrozs√°hlejŇ°√≠ch a architektonicky nejzaj√≠mavžjŇ°√≠ch realizac√≠ v roce 2020. Realizov√°n byl developerskou spoleŤnost√≠ Trigema. V prvn√≠ f√°zy prob√≠halo proveden√≠ parotžsn√Ĺch asfaltov√Ĺch pasý z materi√°lu Velbit Base GS 4 -15, jako penetrace byl pouěit P...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Terasa rodinnż dým, Praha - Barrandov
Terasa Barrandov je specifick√° poěadavkem investora na maxim√°ln√© sn√≠ěen√≠ v√ĹŇ°ky skladby zateplen√≠ terasy s ohledem na vhodn√© tepelno - technick√© poěadavky projektu. Z tohoto dývodu zde byla aplikov√°na vakuovan√° tepeln√° izolace OPTIM-R. NejdÝ√≠ve byla provedena asfaltov√° paroz√°brana -...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
RD MnŪöek pod Brdy, MnŪöek pod Brdy
Rodinn√© domy Mn√≠Ň°ek pod Brdy byly realizov√°ny klasick√Ĺm stÝeŇ°n√≠m souvrstv√Ĺm stabilizac√≠ kotven√≠m. ¬† Skladba stÝechy: - StÝeŇ°n√≠ hydroizolaŤn√≠ f√≥lie IKO Armourplan tl. 1,5 mm, Ň°ed√° barva, - Polyesterov√° separaŤn√≠ geotext√≠lie Geotek N 300 g /m2, - Sp√°dov√© kl√≠ny z EPS 100 S o...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
AdministrativnŪ budova PARKWIEW, Praha - PankrŠc
Stavba PARKWIEW je administrativn√≠ budova. ¬† Skladba hlavn√≠ stÝeŇ°n√≠ roviny je sloěena: - geotextilie Geotek N 300g/m2, - desky z extrudovan√©ho polystyrenu XPS, rovn√° hrana tl. 40 mm, - geotext√≠lie Geotek N 300g/m2, - smyŤkov√° rohoě DEKDREN P 400, - stÝeŇ°n√≠ hydroizolaŤn√≠ f√≥lie DEK...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
BD Gemma, Praha - Chodov
Jedn√° se o novostavbu bytov√©ho domu v Praze na Chodovž pro spoleŤnost SKANSKA a.s. . V prvn√≠ etapž byly provedeny parotžsn√© z√°brany z Glastek 40 SPECIAL MINERAL, s podkladem napenetrovan√Ĺm PENETRAL ALP. Realizace dÝevžn√Ĺch budn√≠ký z OSB 3 Desek pro vyveden√≠ VZT a ZTI instalac√≠. StÝecha:...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
BD KaskŠdy, BD KaskŠdy - Barrandov
Bytov√Ĺ dým Kask√°dy Barrandov pojedn√°v√° o v√Ĺstavbž dvou bytov√Ĺch domý, jako hlavn√≠ developer je zde Finep a gener√°ln√≠ dodavatel Skanska a.s. NaŇ°e firma zde realizovala kompletn√≠ dod√°vku na kl√≠Ť stÝech, teras, spodn√≠ch izolac√≠ a klemp√≠Ýsk√Ĺch prvký. ¬† StÝeŇ°n√≠ souvrstv√≠ je realiz...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Novostavba 3 bytovżho domu s ubytovŠnŪm KńSTLE RESIDENCE, Novť Mžsto na Moravž
¬† Hydroizolace spodn√≠ stavby - souvrstv√≠ modifikovan√Ĺch p√°sý AXTER FORCE¬†4000 DELTA tl.4 mm nataven√Ĺch na napenetrovan√Ĺ podkladn√≠ beton penetrac√≠ VERNIS ANTAC ҆ikm√° stÝecha - dÝevžn√° konstrukce krovu¬†s plechovou krytinou z falcovan√©ho plechu Rheinzink TiZn pÝedzvžtral√Ĺ bÝidlicovž Ň...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Port KarolŪna C, Praha - KarlŪn
Port Karol√≠na C je bytov√Ĺ dým realizov√°n pro spoleŤnost SKANSKA. ¬† Skladba stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž je nasledovn√≠: ¬† - StÝeŇ°n√≠ hydroizolaŤn√≠ f√≥lie DEKPLAN 76 tl. 1,5 mm, stabilizov√°na teleskopem s pÝeruŇ°en√≠m tepeln√Ĺm mostem, - Skeln√° text√≠lie VLIES 120 g/m2, - Sp√°dov√© kl√≠ny z pž...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
BD BohķÚova 1342-1344, Praha - Chodov
Rekonstrukce ploch√© stÝechy - pokl√°dka EPS 100S tl. ve dvou vrstv√°ch 70 mm a 80 mm (s pÝekryt√≠m spar) na st√°vaj√≠c√≠ hydroizolaci. Pokl√°dka separaŤn√≠ vrstvy ze skeln√© text√≠lie Vlies 120 g/m2 a proveden√≠ povlakov√© izolace z PVC f√≥lie DEKPLAN 76 tl. 1,5 mm. Stabilizace stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
BD DobevskŠ 874, Praha - Kamżk
Rekonstrukce ploch√© stÝechy - vyspraven√≠ st√°vaj√≠c√≠ asfaltov√© krytiny asfaltov√Ĺm p√°sem DEKGLASS G200 S40, pokl√°dka EPS 100S tl. 100 a 120 mm (s pÝekryt√≠m sp√°r) na st√°vaj√≠c√≠ hydroizolaci. Pokl√°dka separaŤn√≠ vrstvy netkan√° text√≠lie 300 g/m2 a proveden√≠ povlakov√© izolace z PVC f√≥li...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
BD Prokopova, Praha - éiěkov
Rekonstrukce ploch√© stÝechy. Provedeny demont√°ěe pývodn√Ĺch skladem, vŤetnž odvozu a likvidace odpadu v tžěko dostupn√©m ter√©nu. Provedena nova skladba skl√°daj√≠c√≠ se z: - Betonov√° dlaěba 400x400 poloěena na PVC terŤ√≠ch, - PVC F√≥lie Dekplan 77 tl. 1,5 mm, - Geotextilie Geotek 300g/m2, ...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
RD LegionŠÝskŠ 181, BuŤovice
Rekonstrukce stÝech ҆ikm√° stÝecha - demont√°ě krytiny a lat√≠, vyspraven√≠ dÝevžn√© konstrukce st√°vaj√≠c√≠ho krovu a podlahy¬†vŤ. fungicidn√≠ho n√°tžru DEKSAN PROFI¬†PLUS, mont√°ě dif√ļzn√≠ f√≥lie NOROC 135, kontralat√≠ a lat√≠¬†60/40 mm,¬†skl√°dan√° krytina Tondach Brnžnka 14 engoba Ťerven√°. O...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
JE Dukovany - Reaktorovna I, Dukovany
Rekonstrukce stÝechy Demont√°ě st√°vaj√≠c√≠ho stÝeŇ°n√≠ho souvrstv√≠ lepenek vŤ. vyspraven√≠ podkladn√≠ vrstvy opravnou hmotou Weber bat. a deskou cetris tl. 10 mm. Mont√°ě nov√©ho stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž ‚Äď napenetrov√°n√≠ podkladu asfaltov√Ĺm lakem TECHNNIKOL 01, natavena podkladn√≠ vrstva z modif...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Hotel ILF, Praha 4
Rekonstrukce ploch√© stÝechy a teras ve 3.NP - Demont√°ě st√°vaj√≠c√≠ PVC krytiny, demont√°ě tepeln√© izoalce PIR vŤ. odvozu a likvidace. Proveden√≠ nov√© asfaltov√© penetrace a navaÝen√≠ nov√© paroz√°brany z asfaltov√Ĺch pasý Velbit. Pokl√°dka tepeln√© izolace z EPS ve dvou vrstv√°ch s pÝekryt√≠m...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
FakultnŪ nemocnice Brno, objekty A-F, Brno
Rekonstrukce stÝeŇ°n√≠ch pl√°Ň°Ěý ploch√Ĺch stÝech, teras¬†a klemp√≠Ýsk√Ĺch prvký fas√°dy. Provedena demont√°ě st√°vaj√≠c√≠ plechov√© krytiny vŤ. podkladn√≠¬†lepenky typu A. Lok√°lnž provedena oprava bednžn√≠ vŤ, podkladn√≠ch hranolý a zateplen√≠ miner√°ln√≠ vatou. PÝikotvena parotžsn√° z√°brana z ...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
BD Na ManinŠch, Praha - Holeöovice
Proveden√≠ parotžsn√© z√°brany penetrac√≠ Penetral Alp a asfaltov√Ĺmi p√°sy Glastek 40 special Mineral. Pokl√°dka tepeln√© izolace z pžnov√©ho polystyrenu EPS 100 S tl. 200 mm a vytvoÝen√≠ sp√°dý pomoc√≠ sp√°dov√Ĺch kl√≠ný z EPS 100 S od tl. 40 mm. Proveden√≠ separaŤn√≠ text√≠lie Geotek N 300 g/m2...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
»SOB, Praha - RadlickŠ
Hydroizolace stÝechy atria, asfaltov√Ĺmi p√°sy ve dvou vrstv√°ch. Pokl√°dka tepeln√© izolace z extrudovan√©ho polystyrenu XPS tl. 80 mm.

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
BD - »tvrĚ Emila Kolbena, objekty E, F, G, Praha - HloubžtŪn
Proveden√≠ parotžsn√© z√°brany penetrac√≠ Penetral Alp a asfaltov√Ĺmi p√°sy Glastek 40 SPECIAL Mineral. Pokl√°dka tepeln√© izolace z pžnov√©ho polystyrenu EPS 100 S tl. 180 mm a vytvoÝen√≠ sp√°dý pomoc√≠ sp√°dov√Ĺch kl√≠ný z EPS 100 S od tl. 40 mm. Proveden√≠ separaŤn√≠ text√≠lie Vlies 120 g/m2 a ...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
BD JŠna MorŠvka 422 - 424, JŪlovť u Prahy
Rekonstrukce ploch√© stÝechy - vyspraven√≠ st√°vaj√≠c√≠ asfaltov√© krytiny, pokl√°dka EPS 100S tl. 100 mm na st√°vaj√≠c√≠ hydroizolaci. Pokl√°dka separaŤn√≠ vrstvy z netkan√Ĺch vl√°ken 300 g/m2 a proveden√≠ povlakov√© izolace z PVC f√≥lie DEKPLAN 76 tl. 1,5 mm. Stabilizace stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž kotve...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Hala Zeppelin, Modletice u Prahy
Proveden√≠ demont√°ě√≠ st√°vaj√≠c√≠ skladby stÝechy tvoÝen√© z PVC f√≥lie, vaty a EPS. Proveden√≠ nov√© samolep√≠c√≠ paroz√°brany, pokl√°dka skladby COMBIroof tvoÝen√© z vaty, EPS, text√≠lie VLIES 120g/m2, a f√≥lie dekplan 76. Stabilizace stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž pomoc√≠ teleskopý s pÝeruŇ°en√Ĺm tepeln...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Zä Tupolevova, Praha 9, LetÚany
Proveden√≠ parotžsn√© z√°brany penetrac√≠ Penetral Alp a asfaltov√Ĺmi p√°sy Glastek AL 40 Mineral. Pokl√°dka tepeln√© izolace z pžnov√©ho polystyrenu EPS 100 S tl. 100 mm a vytvoÝen√≠ sp√°dý pomoc√≠ sp√°dov√Ĺch kl√≠ný z EPS 100 S od tl. 40 mm. Proveden√≠ separaŤn√≠ text√≠lie Geotek N 300 g/m2 a pr...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Kostel Vracov, Vracov
Rekonstrukce kosteln√≠ vžěe. Demont√°ě st√°vaj√≠c√≠ krytiny a poŇ°kozen√Ĺch Ť√°st√≠ kontrukce krovu. Mont√°ě nov√Ĺch prvký konstrukce krovu z dubov√©ho a smrkov√©ho Ýeziva, mont√°ě lat√≠ a krytiny Tondach - bobrovka vžěov√°. Oplechov√°n√≠ provedeno z plechu Cu.

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
RD ōŪha, MnŪöek pod Brdy
Proveden√≠ mont√°ěe krytiny Ruuki na sedlov√© stÝeŇ°e ze zb√≠jen√Ĺch vazn√≠ký, Proveden√≠ separaŤn√≠ text√≠lie Geotek N 300 g/m2 a proveden√≠ povlakov√© izolace z PVC f√≥lie Dekplan 76 tl. 1,5 mm. Proveden√≠ klemp√≠Ýsk√Ĺch prvký z plechu Viplanyl.

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Bazťn OÝechov, OÝechov
Hydroizolace baz√©nu baz√©novou f√≥li√≠ ALKORPLAN 200 adria tl. 1,5 mm vŤ. podkladn√≠ geotext√≠lie FILTEK 500 g/m2.

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Port KarolŪna B, Praha KarlŪn
Proveden√≠ stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž, parotžsn√© z√°brany penetrac√≠ Penetral Alp a asfaltov√Ĺmi p√°sy VELBT G S 4. Pokl√°dka tepeln√© izolace z pžnov√©ho polystyrenu EPS 100 S tl. 200 mm a sp√°dov√Ĺch kl√≠ný EPS 100 S¬†od 20 mm (2 %). Pokl√°dka separaŤn√≠ vrstvy ze sklotext√≠lie¬† 120 g/m2 a proveden√≠ ...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
éelezniŤnŪ stanice, RousŪnov
Rekonstrukce stÝechy - demont√°ě pývodn√≠ho stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž vŤetnž nosn√© dÝevžn√© konstrukce krovu, mont√°ě nov√© dÝevžn√© vazn√≠kov√© konstukce,¬†dif√ļzn√≠ f√≥lie BRAMAC PRO RESISTANT, kontralat√≠ a¬†lat√≠ 60/40 mm, pokl√°dka stÝeŇ°n√≠ krytiny BRAMAC CLASSIC STAR vŤ.¬†doplÚký, proveden√≠ klem...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Cyrilometodžjskť gymnŠzium Lerchova 343/63, Brno
Rekonstrukce stÝechy - mont√°ě konstrukce krovu na nosnou kovovou konstrukci, nadkrokevn√≠ syst√©m (bednžn√≠ z desek OSB 3 tl. 18 mm, parotžsn√° z√°brana ze samolep√≠c√≠ho p√°su z SBS modifikovan√©ho asfaltu VEDAGARD Multi SK, zateplen√≠ PAMAtherm PIR tl. 160 mm, pojistn√° hydroizolace ze samolep√≠c...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Komplex rodinnż domý, Mikulov
Dod√°vka a mont√°ě stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž. Proveden√≠ nosn√© dÝevžn√© a ocelov√© konstrukce, z√°klopu z desek OSB 3 P+D tl. 25 mm, parotžsn√© z√°brany z SBS modifikovan√©ho asfaltov√©ho p√°su GLASTEK 30 STICKER PLUS, poloěen√≠ tepeln√© izolace z polystyrenu EPS 150 tl. 300 mm vŤ. rozvod√≠ se sp√°dov√...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
BD NA KlŠöternŪ 19, Praha - BÝevnov
Rekonstrukce ploch√© stÝechy - pokl√°dka EPS 100 S tl. 2 x 110 mm (s pÝekryt√≠m sp√°r) na st√°vaj√≠c√≠ hydroizolaci. Pokl√°dka separaŤn√≠ vrstvy ze skeln√© text√≠lie VLIES 120 g/m2 a proveden√≠ povlakov√© izolace z PVC f√≥lie DEKPLAN 76 tl. 1,5 mm. Stabilizace stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž kotven√≠m Ň°rouby ...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
BD StarostraönickŠ 60, 62, Praha Straönice
Byla provedena demont√°ě tepeln√© izolace z¬†miner√°ln√≠ vaty a asfaltov√Ĺch p√°sý na starou hydroizolaci, provedena penetrace Penetral Alp a navaÝen√≠ nov√© parotžsn√© izolace z¬†asfaltov√©ho p√°su GLASTEK40 SPECIAL MINERAL. Pokl√°dka tepeln√© izolace z pžnov√©ho polystyrenu EPS 100 S tl. 110 mm ve...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Supermarket Albert VŪdeÚskŠ, Brno
Rekonstrukce stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž - demont√°ě st√°vaj√≠c√≠ho n√°sypu kameniva a hydroizolaŤn√≠ f√≥lie, mont√°ě nov√© povlakov√© krytiny z PVC f√≥lie DEKPLAN 7 tl. 1,5 mm oboustranž chr√°nžnou geotext√≠li√≠ GEOTEK N 300 g/m2, oprava vvpust√≠, hromosvodu a zpžtn√° mont√°ě kameniva.

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Port KarolŪna A, Praha KarlŪn
Proveden√≠ stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž, parotžsn√© z√°brany penetrac√≠ Penetral Alp a asfaltov√Ĺmi p√°sy VELBT G S 4. Pokl√°dka tepeln√© izolace z pžnov√©ho polystyrenu EPS 100 S tl. 200 mm a sp√°dov√Ĺch kl√≠ný EPS 100 S¬†od 20 mm (2 %). Pokl√°dka separaŤn√≠ vrstvy ze sklotext√≠lie¬† 120 g/m2 a proveden√≠ ...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Visionary, Praha Holeöovice
Proveden√≠ stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž, parotžsn√© z√°brany penetrac√≠ Penetral Alp a asfaltov√Ĺmi p√°sy GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Pokl√°dka tepeln√© izolace z pžnov√©ho polystyrenu EPS 100 S tl. 150 mm. Pokl√°dka separaŤn√≠ vrstvy GEOTEK N 300 g/m2 a proveden√≠ povlakov√© izolace z PVC f√≥lie¬†DEKPLAN 7...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Kaple sv. FloriŠna a sv. äebestiŠna, Bzenec
҆ikm√° stÝecha je provedena jako sedlov√°, vaznicov√° ze smrkov√©ho Ýeziva. Krytina p√°len√° Tondach bobrovka poloěena na Ň°upinu. Kopule provedena ze smrkov√©ho Ýeziva opl√°Ň°tžn√©ho Cu plechovou krytinou. VŇ°echny klemp√≠Ýsk√© prvky provedeny z Cu plechu.

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Rodinnż dým Hostžjov 5, Hostžjov
Rekonstrukce Ň°ikm√Ĺch stÝech - demont√°ě st√°vaj√≠c√≠ krytiny vŤ. lat√≠ a poŇ°kozen√Ĺch Ť√°st√≠ krovu, mont√°ě nov√Ĺch Ť√°st√≠ krovu, dif√ļzn√≠ f√≥lie NOROC 135, kontralat√≠, lat√≠ 60/40 mm a nov√© stÝeŇ°n√≠ krytiny CEMBRIT Betternit¬†Ťesk√° Ň°ablona vŤ. klemp√≠Ýsk√Ĺch prvký. D√°le provedena pergol...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
BD BoleveckŠ, Praha HornŪ Mžcholupy
Proveden√≠ stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž, parotžsn√© z√°brany penetrac√≠ Penetral Alp a asfaltov√Ĺmi p√°sy SKLOELAST. Pokl√°dka tepeln√© izolace z pžnov√©ho polystyrenu EPS 100 S tl. 140 mm a sp√°dov√Ĺch kl√≠ný EPS 100 S od 20 mm (2 %). Pokl√°dka separaŤn√≠ vrstvy z polypropylenov√Ĺch vl√°ken GEOTEK N 300 g/...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
»ZU Suchdol, Praha - Suchdol
Proveden√≠ stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž, parotžsn√© z√°brany penetrac√≠ DEKPRIMER a asfaltov√Ĺmi p√°sy GLASTEK40 SPECIAL MINERAL. Pokl√°dka tepeln√© izolace z pžnov√©ho polystyrenu EPS 200 S tl. 180 mm a sp√°dov√Ĺch kl√≠ný EPS 200 S od 20 mm (2 %). Pokl√°dka separaŤn√≠ vrstvy z polyesterov√© text√≠lie GEOTE...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
TR Pavlovice Dualdek, Liberec
Na t√©to stavbž jsme prov√°džli speci√°ln√≠ dvojit√Ĺ kontroln√≠ syst√©m hydroizolace spodn√≠ stavby s moěnost√≠ aktivace sektorý v prýbžhu ěivotnosti stavby. Na éB konstrukci a tepelnou izolaci byla poloěena polypropylenov√° geotext√≠lie FILTEK 500 g/m2, na ni byla rozprostÝena PVC izolace pro spodn...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
BD Vivus UhÝŪnžves, Praha - UhÝŪnžves
Proveden√≠ stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž, parotžsn√© z√°brany penetrac√≠ Penetral Alp a asfaltov√Ĺmi p√°sy SKOBIT 40 mineral. Pokl√°dka tepeln√© izolace z pžnov√©ho polystyrenu EPS 100 S tl. 160 mm a sp√°dov√Ĺch kl√≠ný EPS 100 S od 20 mm (2 %). Pokl√°dka separaŤn√≠ vrstvy z text√≠lie GEOTEK N 300 g/m2 a prov...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
BD RumburskŠ 9, Praha - Prosek
Rekonstrukce ploch√© stÝechy - pokl√°dka¬†EPS 100S tl.¬†2 x 100 mm (s pÝekryt√≠m spar)¬†na st√°vaj√≠c√≠ hydroizolaci. Pokl√°dka separaŤn√≠ vrstvy z polypropylenov√Ĺch vl√°ken¬†Geotek N¬†300 g/m2 a proveden√≠ povlakov√© izolace z PVC f√≥lie¬†DEKPLAN 76¬†tl. 1,5 mm. Stabilizace stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž ko...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
KD BÝeznice, BÝeznice
Proveden√≠ parotžsn√© z√°brany penetrac√≠ Penetral Alp a asfaltov√Ĺmi p√°sy Glastek AL 40 Mineral. Pokl√°dka tepeln√© izolace z pžnov√©ho polystyrenu EPS 100 S tl.¬†100 mm a tl.¬†od¬†50¬†mm sp√°dov√Ĺch kl√≠ný EPS 150 S. Pokl√°dka separaŤn√≠ vrstvy z polypropylenov√Ĺch vl√°ken FILTEK 300 g/m2 a prove...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
BD Pod stanicŪ 33 -39, Praha - HostivaÝ
Rekonstrukce ploch√© stÝechy - pokl√°dka¬†EPS 100S tl.¬†110 a 100 mm (s pÝekryt√≠m spar)¬†na st√°vaj√≠c√≠ hydroizolaci. Pokl√°dka separaŤn√≠ vrstvy z polypropylenov√Ĺch vl√°ken¬†Geotek N¬†300 g/m2 a proveden√≠ povlakov√© izolace z PVC f√≥lie¬†DEKPLAN 76¬†tl. 1,5 mm. Stabilizace stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž ...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
BD U Cukrovaru C, Praha ModÝany
Proveden√≠ stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž, parotžsn√© z√°brany penetrac√≠ Penetral Alp a asfaltov√Ĺmi p√°sy DEKBIT AL S 40. Pokl√°dka tepeln√© izolace z pžnov√©ho polystyrenu EPS 100 S tl. 200 mm a sp√°dov√Ĺch kl√≠ný EPS 100 S¬†od 20 mm (2 %). Pokl√°dka separaŤn√≠ vrstvy GEOTEK 300 g/m2 a proveden√≠ povlakov√...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
ŕJV ōeě, ōeě
Rekonstrukce ploch√© stÝechy - odstranžn√≠ degradovan√© vrstvy PUR pžny vŤetnž st√°vaj√≠c√≠ hydrizoizolace.¬†Proveden√≠ parotžsn√© z√°brany penetrac√≠¬†Dekprimer a asfaltov√Ĺmi p√°sy Glastek AL 40 Mineral. Pokl√°dka tepeln√© izolace z pžnov√©ho polystyrenu EPS 100 S tl.¬†200 mm. Pokl√°dka separaŤn√≠...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
BD Palackťho 26, 28, Cheb
Rekonstrukce ploch√© stÝechy - vyspraven√≠ st√°vaj√≠c√≠ asfaltov√© krytiny, pokl√°dka¬†EPS 100S tl. 50 a 100 mm (s pÝekryt√≠m spar)¬†na st√°vaj√≠c√≠ hydroizolaci. Pokl√°dka separaŤn√≠ vrstvy z polypropylenov√Ĺch vl√°ken¬†Geotek N¬†300 g/m2 a proveden√≠ povlakov√© izolace z PVC f√≥lie¬†DEKPLAN 76¬†tl...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Modernizace farmy PŠnov 2016, HodonŪn
Rekonstrukce stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž a podhledý. Demont√°ě trap√©zov√©ho plechu, zateplen√≠, hranolý a podhledu. Mont√°ě dÝevžn√Ĺch hranolý na nosnou kovovou konstrukci, pohledov√Ĺch sendviŤov√Ĺch panelý ARPANEL S PUR 100 vŤ. oplechov√°n√≠ a trap√©zov√©ho plechu SATJAM SAT 35 tl. 0,5 mm aluzinek vŤ. kl...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Terasa Na RovinŠch 172, Rozdrojovice
Rekonstrukce terasy pochoz√≠ hydroizolaŤn√≠ f√≥li√≠ PROTAN GT tl. 2,4 mm.

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
ZpracovŠnŪ ovocnżch öĚŠv a moötý - administrativnŪ budova, Bzenec
Dod√°vka a mont√°ě stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž - parotžsn√° z√°brana z modifikovan√©ho asfaltov√©ho p√°su ASPA ELAST G S4000 mineral natavena na napenetrovan√Ĺ podklad penetraŤn√≠m lakem PENETRAL ALP, tepeln√° izolace z polystyrenu EPS 70¬†S tl. 160 mm¬†(v m√≠stž terasy EPS 100 S)¬†a sp√°dov√Ĺch kl√≠ný EPS...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Obytnż soubor Vivus UhÝŪnžves - objekt L, Praha - UhÝŪnžves
Proveden√≠ parotžsn√© z√°brany penetrac√≠ Penetral Alp a asfaltov√Ĺmi p√°sy Glastek AL 40 Mineral. Pokl√°dka tepeln√© izolace z pžnov√©ho polystyrenu EPS 100 S tl.¬†80 mm, EPS 100 S tl.¬†140 mm,¬† tl.¬†od¬†40¬†mm sp√°dov√Ĺch kl√≠ný EPS 150S. Pokl√°dka separaŤn√≠ vrstvy z polypropylenov√Ĺch vl√°ken¬†...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Rodinnż dým Stavžöice 157, Stavžöice
Rekonstrukce Ň°ikm√Ĺch stÝech - demont√°ě st√°vaj√≠c√≠ krytiny vŤ. lat√≠ a poŇ°kozen√Ĺch Ť√°st√≠ krovu, mont√°ě nov√Ĺch Ť√°st√≠ krovu, dif√ļzn√≠ f√≥lie NOROC 135, kontralat√≠, lat√≠ 50/30 mm a nov√© stÝeŇ°n√≠ plechov√© krytiny SATJAM GRANDE PLUS hrubozrnn√Ĺ satmat 35 vŤ. klemp√≠Ýsk√Ĺch prvký. D√°le ...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Rodinnż dým Tyröova 1026, Bzenec
Rekonstrukce Ň°ikm√© stÝechy - demont√°ě st√°vaj√≠c√≠ krytiny vŤ. lat√≠, mont√°ě dif√ļzn√≠ f√≥lie NORTON Q 135, kontralat√≠, lat√≠ 60/40 mm a keramick√© taŇ°ky TONDACH BOBROVKA reěn√°. Klemp√≠Ýsk√© prvky provedeny z barevn√©ho plechu KJG.

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Ubytovna Nesyt, HodonŪn
Rekonstrukce sedlov√© stÝechy s mal√Ĺm sklonem. Demont√°ě pývodn√≠ trap√©zov√© krytiny vŤ. krokv√≠. Mont√°ě parotžsn√© z√°brany DEKSEPAR, zateplen√≠ tepelnou izolac√≠ z miner√°ln√≠ch vl√°ken DEKWOOL G 039 tl. 200 mm (2x100mm), mont√°ě dÝevžn√Ĺch krokv√≠ po vlaŇ°sku a trap√©zov√©ho plechu SATJAM SAT ...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
BD Jahodnice H, Praha - Hostavice
Proveden√≠ stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž, parotžsn√© z√°brany penetrac√≠ Penetral Alp a asfaltov√Ĺmi p√°sy GLASTEK40 SPECIAL MINERAL. Pokl√°dka tepeln√© izolace z pžnov√©ho polystyrenu EPS 100 S tl. 120 mm a sp√°dov√Ĺch kl√≠ný EPS 100 S od 40 mm (2 %). Pokl√°dka separaŤn√≠ vrstvy ze sklotext√≠lie 120 g/m2 a ...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
RD KociŠnka, Brno
Dod√°vka a mont√°ě stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž stÝechy, terasy a betonov√© moni√©ry. StÝecha Provedena parotžsn√° z√°brana z SBS modifikovan√©ho p√°su SKLODEK 40 STANDARD MINERAL na betonov√Ĺ podklad a ze samolep√≠c√≠ho SBS modifikovan√©ho p√°su GLASTEK 30 STICKER PLUS na podklad z desky OSB 3, oba podkl...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
BD MichelskŠ 1240 a 1241, PRAHA - Michle
Rekonstrukce ploch√© stÝechy - pokl√°dka sp√°dov√©ho¬†EPS 100S na st√°vaj√≠c√≠ hydroizolaci. Pokl√°dka separaŤn√≠ vrstvy z polypropylenov√Ĺch vl√°ken¬†Geotek N¬†300 g/m2 a proveden√≠ povlakov√© izolace z PVC f√≥lie¬†DEKPLAN 76¬†tl. 1,5 mm. Stabilizace stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž kotven√≠m Ň°rouby¬†GBST¬†s ...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
BD GenerŠla TesaÝŪka, PÝŪbram

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
BD LŠskova, PRAHA - Chodov

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
BD Pod äachtami, PÝŪbram

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
BD U Jezera, PRAHA - Stodýlky

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
BD Romance, PRAHA - UhÝŪnžves

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Novostavba RD StarŠ Boleslav, StarŠ Boleslav

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Novostavba RD Vestec, Vestec

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
RD HorouöŠnky, HorouöŠnky

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
RD Ke SmŪchovu, PRAHA 5 - Slivenec

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
RekreaŤnŪ objekt ŕtžchvosty, ŕtžchvosty

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Rozvoj ZF a FROV JihoŤeskť Univerzity, »eskť Budžjovice

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Sanatorium DobÝŪö, DobÝŪö

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
StavebnŪ ķpravy objektu MosteckŠ, PRAHA - Novť Mžsto

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Vilapark UhÝŪnžveskŠ Obora, PRAHA - UhÝŪnžves

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
KlvaÚovo GymnŠzium, Kyjov
Rekonstrukce stÝeŇ°n√≠ch pl√°Ň°Ěý ploch√Ĺch stÝech a klemp√≠Ýsk√Ĺch prvký fas√°dy. Provedena demont√°ě st√°vaj√≠c√≠ plechov√© krytiny vŤ. podkladn√≠¬†lepenky typu A. PÝikotvena parotžsn√° z√°brana z modifikovan√©ho asfaltov√©ho p√°su SKLODEK 40 STANDARD MINERAL do st√°vaj√≠c√≠ho prkenn√©ho z√°klopu...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Mä KomŠrov, KomŠrov u HoÝovic

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
StÝednŪ ökola gastronomie, hotelnictvŪ a lesnictvŪ, Bzenec
Rekonstrukce stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž tžlocviŤny a ubytovny¬†hydroizolaŤn√≠ f√≥li√≠ FATRAFOL se zateplen√≠m, vŤetnž demont√°ěe st√°vaj√≠c√≠ho stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž a oprava pÝ√≠stÝeŇ°ký modikovan√Ĺmi asfaltov√Ĺmi p√°sy GLASTEK, ELASTEK. StÝecha tžlocviŤny a ubytovny Demont√°ě hydroizolaŤn√≠ho souvrstv√...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Letiötž Leoöe JanŠŤka, Moönov
Proveden√≠ parotžsn√© z√°brany penetrac√≠ Penetral Alp a asfaltov√Ĺmi p√°sy Glastek AL 40 Mineral. Pokl√°dka tepeln√© izolace z pžnov√©ho polystyrenu EPS 150 S tl.¬†a sp√°dov√Ĺch kl√≠ný EPS. Pokl√°dka separaŤn√≠ vrstvy z polypropylenov√Ĺch vl√°ken FILTEK 300 g/m2 a proveden√≠ povlakov√© izolace z PV...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
BD Smart Byty - objekt E, Praha - Stodýlky
Proveden√≠ parotžsn√© z√°brany penetrac√≠¬†Dekprimer a asfaltov√Ĺmi p√°sy Glastek AL 40 Mineral. Pokl√°dka tepeln√© izolace z pžnov√©ho polystyrenu EPS 100 S¬†a sp√°dov√Ĺch kl√≠ný EPS. Pokl√°dka separaŤn√≠ vrstvy z polypropylenov√Ĺch vl√°ken FILTEK 300 g/m2 a proveden√≠ povlakov√© izolace z PVC f√≥l...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
BD V zahrŠdkŠch, Praha - Jarov

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Obytnż soubor MilŪŤovskż hŠj - objekty J, M, Praha - HŠje
Proveden√≠ parotžsn√© z√°brany penetrac√≠ Penetral Alp a asfaltov√Ĺmi p√°sy¬†Rooftek AL 40 Mineral. Pokl√°dka tepeln√© izolace z pžnov√©ho polystyrenu EPS 100 S tl. 80 mm a 120 mm¬†a tl.¬†od 40¬†mm sp√°dov√Ĺch kl√≠ný EPS lepen√©ho k podkladu polyuretanov√Ĺm lepidlem PUK a d√°le zateplen√≠ a vysp√°do...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
RD ZelenŠ, PÝŪbram

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
GymnŠzium Jana Blahoslava, IvanŤice
Rekonstrukce stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž souvrstv√Ĺm modifikovan√Ĺmi asfaltov√Ĺmi p√°sy VEDAG se zateplen√≠m a na Ť√°sti stÝech provedena i demont√°ě st√°vaj√≠c√≠ho stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž. Nov√Ĺ stÝeŇ°n√≠ pl√°Ň°Ě proveden na st√°vaj√≠c√≠ - poloěena tepeln√° izolace z polystyrenu¬†EPS 150 S tl. 200 mm (2x100...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
KulturnŪ dým, HodonŪn
Dod√°vka a mont√°ě stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž - parotžsn√° z√°brana DEKSEPAR 0,2 mm, tepeln√° izolace z rovn√Ĺch desek a sp√°dov√Ĺch kl√≠ný z¬†miner√°ln√≠ vaty ORSIL¬†tl. 260-500 mm,¬†hydroizolaŤn√≠ f√≥lie FATRAFOL 810 tl. 1,5 mm ¬†Broof(t3) kotven√° Ň°rouby do trap√©zov√©ho plechu¬†SSK + teleskop. SouŤ√°...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Nemocnice Milosrdnżch BratÝŪ, Brno
Rekonstrukce ploch√Ĺch stÝech hydroizolaŤn√≠ f√≥li√≠ FATRAFOL 810 tl. 1,5 mm se zateplen√≠m polystyrenem EPS 200 S tl. 160 mm (2x80 mm s pÝeloěen√≠m sp√°r), kotvenou k podkladu Ň°rouby do betonu GBST 6x110 mm s teleskopem T 125. SeparaŤn√≠ vrstva mezi polystyren a f√≥lii a tak√© mezi polystyren a st...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Nemocnice PÝŪbram, PÝŪbram

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
UŤiliötž PÝŪbram, PÝŪbram

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Bytovż Dým Waltrova, PlzeÚ

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
MateÝskŠ ökolka, SvatoboÝice-MistÝŪn
Dod√°vka a mont√°ě stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž. Provedena parotžsn√° z√°brana z modifikovan√©ho p√°su VEDATECT PYE G200S4 mineral a VEDAGARD ES-PLUS, poloěena tepeln√° izolace z polystyrenu EPS 100 S tl. 200 mm, sp√°dov√© kl√≠ny EPS 150 S tl. 40-310 mm a EPS 150 S tl. 100 mm, separaŤn√≠ sklovl√°knit√° tex...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Prýmyslovż objekt SMR PLUS, Bzenec
Dod√°vka a mont√°ě spodn√≠ izolace, hydroizolace stÝech a loděie. Spodn√≠ izolace provedena z hydroizolaŤn√≠ f√≥lie FATRAFOL 813/V tl. 1,5 mm oboustranž chr√°nžnou geotext√≠li√≠ GEOTEK N 300 g/m2. StÝechy provedeny ze skl√°dan√©ho plŇ°tž. Na stÝeŇ°e haly provedena na nosn√Ĺ trap√©zov√Ĺ plech parot...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
BD Jahodnice objekt I, U hostavickťho potoka, PRAHA - Hostavice

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
BD Jahodnice, objekt G, U hostavickťho potoka, PRAHA - Hostavice

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
GarŠěe HudeŤkova, Praha 4

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Bytovż dým SedlŤanskŠ, PRAHA - Michle

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
DPS KomŠrov, KomŠrov u HoÝovic

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Supermarket Albert, Hradec KrŠlovť

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
TJ Podluěan, PruöŠnky
Oprava dvou ploch√Ĺch stÝech a sedlov√© stÝechy. Ploch√° stÝechy nepochoz√≠ - mont√°ě parotžsn√© z√°brany z elastomerbitumenov√©ho p√°su ROOFTEK 40 AL MINERAL na napenetrovan√Ĺ podklad penetraŤn√≠m lakem PENETRAL ALP, tepeln√© izolace EPS 200 S tl. 240-400 mm (100 mm + 120 mm + sp√°dov√© kl√≠ny 20-...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
ZŠkladnŪ ökola, AndžlskŠ Hora
Rekonstrukce ploch√Ĺch stÝech, zateplen√≠ pýdy a proveden√≠ klemp√≠Ýsk√Ĺch prvký. Proveden√≠ opravy ploch√Ĺch stÝech hydroizolaŤn√≠m souvrstv√≠m modifikovan√Ĺch p√°sý GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL a ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR vŤ. zateplen√≠ z miner√°ln√≠ vaty¬†MONROCK MAX E¬† tl. 80 mm a EPS 100 S tl. 1...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
ZŠkladnŪ ökola OŤovskŠ, HodonŪn
Kompletn√≠ rekonstrukce stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž na vŇ°ech budov√°ch Ň°koly hydroizolaŤn√≠ f√≥li√≠ FTRAFOL 810/V tl. 1,5 mm Broof(t3) se zateplen√≠m EPS 100 S tl. 80 mm + EPS 150 S tl. 80 mm a separaŤn√≠ text√≠li√≠ ze skeln√Ĺch vl√°ken VLIES 120g/m2.¬†Stabilizace stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž provedena Ň°rouby d...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Bytovż dým Botevova, PRAHA - ModÝany
Proveden√≠ rekonstrukce vodorovn√© stÝechy bytov√©ho domu PVC f√≥li√≠ ALKORPLAN tl. 1,8 mm s geotext√≠li√≠ FILTEK 300 g/m2 vŤ. zateplen√≠ EPS 100 S tl. 200 mm ve dvou vrstv√°ch a v√Ĺmžnou klemp√≠Ýsk√Ĺch prvký.

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Bytovż dým KŠranskŠ, PRAHA 10

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Dým s peŤovatelskou sluěbou, SvatoboÝice-MistÝŪn
Rekonstrukce terasy. Provedena kompletn√≠ demont√°ě pývodn√≠ch souvrstv√≠ na stropn√≠ panel. Nov√° skladba terasy provedena z parotžsn√© z√°brany DEKGLASS G200 S40, sp√°dov√Ĺch kl√≠ný z polystyrenu EPS 200 S, tepeln√© izolace z desek¬†BAUDER PIR FA TI tl. 80 mm, hydroizolaŤn√≠ f√≥lie DEKPLAN 77 tl. ...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
ZŠkladnŪ ökola, Rżěoviötž
Oprava stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž tžlocviŤny hydroizolaŤn√≠ f√≥li√≠ PROTAN SE tl. 1,6 mm se zateplen√≠m EPS tl. 180 mm (2x90 mm s posunut√≠m sp√°r) vŤ. separaŤn√≠ skeln√© text√≠lie FILTEK V 120 g/m2. Stabilizace stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž provedena Ň°rouby ¬†GBST 6x70 mm + teleskop 165 mm. Klemp√≠Ýsk√© prvky pr...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Mžstskż ķÝad, Vracov
Provedena demont√°ě st√°vaj√≠c√≠ stÝeŇ°n√≠ krytiny vŤ. lat√≠, impregnace st√°vaj√≠c√≠ho krovu s v√Ĺmžnou poŇ°kozen√Ĺch prvký a pos√≠len√≠m st√°vaj√≠c√≠ch vaznic, mont√°ě dif√ļzn√≠ f√≥lie DEKFOL D 140 Standard, lat√≠, kontralat√≠, stÝeŇ°n√≠ch oken, v√Ĺlezý a nov√© stÝeŇ°n√≠ krytiny TONDACH BOBROVKA, ...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Sklad sena ZOO HodonŪn, HodonŪn
Dod√°vka a mont√°ě kompletn√≠ dÝevžn√© konstrukce skladu vŤ. stÝeŇ°n√≠ krytiny LINDAB SRP Click a okapov√©ho syst√©mu z TiZn plechu.

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
ZŠkladnŪ ökola, SvatoboÝice-MistÝŪn
Rekonstrukce stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž a Ť√°steŤn√© zateplen√≠ fas√°dy. Oprava stÝechy - demont√°ě falcovan√© plechov√© krytiny, Ť√°steŤn√° demont√°ě, v√Ĺmžna a zpžtn√° mont√°ě z√°klopu vŤ. proveden√≠ impregnace, demont√°ě tepeln√© izolace. Nov√Ĺ stÝeŇ°n√≠ pl√°Ň°Ě proveden z parotžsn√© z√°brany z asfalt...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Bytovż dým M. Neöpora 1432, HolŪŤ
Oprava stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž PVC f√≥li√≠ FATRAFOL 810 tl. 1,5 mm¬†se zateplen√≠m deskami BAUDER PIR FA TI tl. 100 mm. Kotven√≠ stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž Ň°rouby¬†ITLW 8. Klemp√≠Ýsk√© prvky z barevn√©ho plechu KJG a z poplastovan√©ho plechu VIPLANYL.

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Fotografia, Masarykovo NŠmžstŪ 3688, HodonŪn
Oprava stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž hydroizolaŤn√≠ f√≥li√≠ DEKPLAN 76 tl. 1,5 mm se zateplen√≠m EPS 100 S tl. 150 mm (100+50 mm s posunut√≠m sp√°r) a separaŤn√≠ vrstvou z gotextilie FILTEK 300 g/m2. Stabilizace stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž Ň°rouby GBST 6,0x100 mm + teleskop 125 mm. Klemp√≠Ýsk√© prvky barevn√©ho ple...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
MateÝskŠ ökola, BÝezŪ
Dod√°vka a mont√°ě nov√©ho stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž s Ť√°steŤnou rekonstrukc√≠. Po demont√°ěi st√°vaj√≠c√≠ho stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž navazuj√≠c√≠ho na novou pÝ√≠stavbu, provedena nov√° nosn√° konstrukce z dÝevžn√Ĺch hranolý se z√°klopem z prken tl. 24 mm, opatÝen√©ho dif√ļzn√≠ f√≥li√≠ DEKTEN MULTI PRO s l...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Military Muzeum, Vlkoö
Kompletn√≠ rekonstrukce stÝechy. Demont√°ě st√°vaj√≠c√≠ sedlov√© stÝechy a mont√°ě nov√© Ň°ikm√© stÝechy v kombinaci s plochou. Konstrukce stÝechy provedena s dÝevžn√Ĺch hranolý s dif√ļzn√≠ f√≥li√≠ NORTON Q 135 a stÝeŇ°n√≠ krytinou TONDACH BRNŐNKA 14 reěn√°. »√°st ploch√© stÝech provedena z hydroiz...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Supermarket Albert, Moravskż Krumlov
Oprava ploch√Ĺch stÝech hydroizolaŤn√≠ f√≥li√≠ DEKPLAN 76 tl. 1,5 mm se zateplen√≠m EPS 100 S tl. 100 mm (2x50 mm s posunut√≠m sp√°r) a separaŤn√≠ vrstvou z gotextilie GEOTEK N 300 g/m2. Stabilizace stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž Ň°rouby EFHD 6,3x130 mm + teleskop 65 mm. Klemp√≠Ýsk√© prvky z poplastovan√©ho p...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Bytovż dým Ť. 242, 243, Knžěice
Rekonstrukce stÝeŇ°n√≠ pl√°Ň°Ě je proveden hydroizolaŤn√≠m modifikovan√Ĺm p√°sem ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR nataven√Ĺm na kompletizovan√© d√≠lce POLYDEK (EPS 100 S + G200 S40) tl. 120 mm, kter√© jsou kotveny k podkladu Ň°rouby EFHD 6,3x180 mm + teleskop 200 mm pÝes tepelnou izolace EPS 100 S tl. 100 m...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Bytovż dým Diviöova 661, 662, TÝebŪŤ
Rekonstrukce stÝeŇ°n√≠ pl√°Ň°Ě je proveden z hydroizolaŤn√≠ho souvrstv√≠ asfaltov√©ho oxidovan√©ho p√°su DEKGLASS G200 S40, kotven√©ho pÝes tepelnou izolaci do nosn√© vrstvy st√°vaj√≠c√≠ho stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž Ň°rouby GBST 6x160 + teleskop 185 mm a modifikovan√©ho p√°su ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR. Tep...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Bytovż dým KoneŤnŠ 1, 3, 5, HodonŪn
Oprava stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž f√≥li√≠ FATRAFOL 810 tl. 1,5 mm se zateplen√≠m EPS 100 S tl. 160 mm (2x80 mm s posunut√≠m sp√°r) a separaŤn√≠ vrstvou z gotext√≠lie GEOTEK N 300 g/m2 vŤetnž demont√°ěe st√°vaj√≠c√≠ f√≥liov√© krytiny. Stabilizace stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž¬†pÝit√≠ěen√≠m¬†betonovou dlaěbou. SouŤ√...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
AGRO Podluěan , PruöŠnky
Oprava stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž haly hydroizolaŤn√≠ f√≥li√≠ DEKPLAN 76 tl. 1,5 mm vŤ. separaŤn√≠ geotext√≠lie FILTEK 300 g/m2. Klemp√≠Ýsk√© prvky provedeny z Pz plechu. SouŤ√°st√≠ dod√°vky bylo proveden√≠ hromosvodov√© s√≠tž v √ļrovni stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž z revize.

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
BD Jahodnice, objekt D, U hostavickťho potoka, PRAHA - Hostavice

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Bytovż dým JiěnŪ 3, 5, 7, HodonŪn
Oprava stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž f√≥li√≠ FATRAFOL tl. 1,5 mm se zateplen√≠m EPS 100 S tl. 180 mm (2x90 mm s posunut√≠m sp√°r) a separaŤn√≠ vrstvou z gotextilie FILTEK 300 g/m2. Stabilizace stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž¬†pÝit√≠ěen√≠m¬†betonovou dlaěbou. SouŤ√°st√≠ opravy je pÝesp√°dov√°n√≠ atik, mont√°ě fas√°dn√≠h...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Koupaliötž - II.etapa, VeselŪ nad Moravou
Dod√°vka a mont√°ě baz√©nov√© f√≥lie ALKORLAN modr√° Adria tl. 1,5 mm vŤ. podkladn√≠ geotext√≠lie FILTEK 500 g/m2 pro baz√©ny. Opracov√°n√≠ pÝepadov√Ĺch ěl√°bký, sloupý a napouŇ°tžc√≠ch trysek. Proveden√≠ izolace brod√≠tek baz√©novou f√≥li√≠.

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
BD Affinity, Praha 4 - Chodov
Proveden√≠ parotžsn√© z√°brany penetrac√≠ Penetral Alp a asfaltov√Ĺmi p√°sy Glastek AL 40 Mineral. Pokl√°dka tepeln√© izolace z pžnov√©ho polystyrenu EPS 100 S tl. 60 mm a tl.¬†od 100¬†mm sp√°dov√Ĺch kl√≠ný EPS. Pokl√°dka separaŤn√≠ vrstvy z polypropylenov√Ĺch vl√°ken FILTEK 300 g/m2 a proveden√≠ po...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Obytnż soubor ModÝany, objekt A+B, PRAHA - ModÝany

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Rodinnż dým Ť. 718, VelkŠ nad VeliŤkou
Oprava stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž f√≥li√≠ DEKPLAN tl. 1,5 mm se zateplen√≠m¬†tl. 160 mm (EPS 70 S tl. 100 mm a EPS 100 S tl. 60 mm). SouŤ√°st√≠ opravy stÝechy je zateplen√≠, pÝesp√°dov√°n√≠ a vysazen√≠ atiky pro budouc√≠ zateplen√≠ fas√°dy. D√°le oprava kom√≠ný a balkonu. Klemp√≠Ýsk√© prvky provedeny z ba...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Rodinnż dým Nad Sklepy, Bzenec
Provedení hydroizolace jezírka fólií AQUAPLAST 805.

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Bytovż dým BratÝŪ »apký 23, 25, HodonŪn
Kompletn√≠ rekonstrukce stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž vŤ. demont√°ěe st√°vaj√≠c√≠ch vrstev (souvrstv√≠ lepenek, polystyren a n√°syp kameniva) aě na stropn√≠ panely. Nov√° skladba je provedena z parotžsn√© z√°brany GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, tepeln√© izolace z polystyrenu EPS 100 S tl. 160 mm (2x80 mm), sp√°...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Bytovż dým Petżrkova 1995, 1996, 1997, Praha - Chodov

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Ekodým Mona, Brno
Dod√°vka a mont√°ě Ň°ikm√Ĺch a ploch√Ĺch stÝech vŤ. vnitÝn√≠ho opl√°Ň°tžn√≠ budovy a klemp√≠Ýsk√Ĺch prvký.

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Nemocnice Znojmo, Znojmo
Rekonsrukce stÝech, teras a balkoný. Nov√Ĺ stÝeŇ°n√≠ pl√°Ň°Ě je proveden z hydroizolaŤn√≠ho souvrstv√≠ modifikovan√Ĺch p√°sý GLASTEK 30 STICKER PLUS a ELASTEK 40 FIRESTOP vŤ. zateplen√≠ z EPS 100 S tl. 120 (200) mm a EPS 150 S tl. 80 mm lepen√©ho k podkladu polyuretanov√Ĺm lepidlem B√ĖRNER PUK a d√...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Rodinnż dým Bystrc, Brno
Kompletn√≠ dod√°vka a mont√°ě stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž - parotžsn√° z√°brana DEKSEPAR 0,2 mm, tepeln√° izolace z EPS 70 S tl. 2x120 mm, sp√°dov√° vrstva ze sp√°dov√Ĺch kl√≠ný z EPS 150 S tl. 30-130 mm, geotext√≠lie FILTEK 300 g/m2, hydroizolaŤn√≠ f√≥lie FATRAFOL 810 tl. 1,5 mm kotven√° Ň°rouby do betonu...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
ŕpravna vody, Bzenec PÝŪvoz
Oprava provozn√≠ budovy - demont√°ě fas√°dn√≠ch Boletick√Ĺch panelý, dozdžn√≠ obvodov√Ĺch zd√≠, rekonstrukce vodo, topo, elektro, vnitÝn√≠ zednick√© √ļpravy, zateplen√≠ fas√°dy, oprava stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž.

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
ŕpravna vody KanŤŪ obora, BÝeclav
Oprava stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž na ŤtyÝech budov√°ch. Nov√° hydroizolaŤn√≠ vrstva je provedena z f√≥lie DEKPLAN 76 tl. 1,5 mm kotvenou na dvou stÝech√°ch do st√°vaj√≠c√≠ho stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž Ň°rouby GBST 6,0x90 mm + teleskop 185 (105) mm pÝes separaŤn√≠ geotext√≠lii FILTEK 300 g/m2 a tepelnou izolaci...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Dým s peŤovatelskou sluěbou , VelkŠ nad VeliŤkou
Rekonstrukce vŇ°ech teras a balkoný. Provedena kompletn√≠ demont√°ě pývodn√≠ch souvrstv√≠ na stropn√≠ panel. Nov√° skladba teras a balkoný provedena z parotžsn√© z√°brany GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, sp√°dov√Ĺch kl√≠ný z polystyrenu EPS 150 S, tepeln√© izolace z panelý PUREN FD-L v tl. 60 mm, hydroiz...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
MateÝskŠ ökola, Praha - KateÝinky
Jiě delŇ°√≠ domu doch√°zelo v interi√©ru budovy mateÝsk√© Ň°koly pod obloukovou stÝechou v Praze - KateÝink√°ch k vlhkostn√≠m projevým z dývodu netžsnosti falcovan√© TiZn krytiny a nedostateŤn√©ho odvžtr√°n√≠ provžtr√°van√© mezery stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž. NaŇ°e firma provedla kompletn√≠ demont√°ě TiZn...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Rodinnż dým, édŠnice
Rekonstrukce stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž vŤetnž demont√°ěe vŇ°ech pývodn√≠ch vrstev skladby stÝechy aě na stropn√≠ desku. Demont√°ě falcovan√© krytiny, ěiviŤn√© krytiny, betonov√© mazaniny, tepeln√© izolace, bednžn√≠ z desek, nosn√© dÝevžn√© konstrukce a n√°sypu. Provedena mont√°ě parotžsn√© z√°brany z o...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Prodejna J-RIVAL, HodonŪn
Provedena demont√°ě st√°vaj√≠c√≠ stÝeŇ°n√≠ krytiny vŤ. lat√≠, impregnace st√°vaj√≠c√≠ho krovu s v√Ĺmžnou poŇ°kozen√Ĺch prvký, mont√°ě dif√ļzn√≠ f√≥lie NORTON Q 135, lat√≠, kontralat√≠, stÝeŇ°n√≠ch oken VELUX a nov√© stÝeŇ°n√≠ krytiny TONDACH BRNŐNKA 14, Ťerven√° engoba. Klemp√≠Ýsk√© prvky provedeny ...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
SmuteŤnŪ sŪÚ, Kyjov
Rekonstrukce st√°vaj√≠c√≠ch stÝech a dod√°vka a mont√°ě nov√©ho stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž na nov√Ĺch ocelov√Ĺch konstrukc√≠ch. Nov√° skladba na rekonstruovan√Ĺch stÝech√°ch je provedena z paroz√°brany GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, tepeln√© izolace z polystyrenu EPS 70 S tl. 160 mm¬† a EPS 150 S tl. 100 mm...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Nemocnice Kyjov - gynekologickż a džtskż pavilon, Kyjov
Rekonstrukce stÝech, teras, balkoný a loděi√≠.

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Nemocnice TGM - plicnŪ oddžlenŪ, HodonŪn
Oprava stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž - provedena demont√°ě st√°vaj√≠c√≠ krytiny vŤ. bednžn√≠ a mont√°ě nov√© plechov√© krytiny SATJAM ROOF NORDIC vŤ. laĚov√°n√≠, podstÝeŇ°n√≠¬†f√≥lie NORTON Q 135 a hromosvodov√© s√≠tž.

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Bytovż dým JiěnŪ 25, 27, 29, HodonŪn
Oprava stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž f√≥li√≠ DEKPLAN tl. 1,5 mm se zateplen√≠m EPS 100 S tl. 180mm (100 + 80 mm). SouŤ√°st√≠ opravy pÝesp√°dov√°n√≠ atik, mont√°ě fas√°dn√≠ho syst√©mu na strojovn√°ch v√Ĺtahov√Ĺch Ň°achet polystyrenem tl. 80 mm a hromosvod. Klemp√≠Ýsk√© prvky provedeny z poplastovanoho plechu ...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Bytovż dým KostelnŪ 806, édŠnice
Oprava stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž f√≥li√≠ DEKPLAN tl. 1,5 mm se zateplen√≠m¬†tl. 230 mm (EPS 70 S tl. 130 mm a EPS 100 S tl. 100 mm). SouŤ√°st√≠ opravy je zateplen√≠ a pÝesp√°dov√°n√≠ atik, dod√°vka a mont√°ě ventilaŤn√≠ch turb√≠n LOMANCO BIB 14, nov√Ĺ stÝeŇ°n√≠ v√Ĺlez a hromosvod. Klemp√≠Ýsk√© prvky prov...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Bytovż dým Na PlaninŠch 400, PÝŪbram

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Bytovż dým Pod HŠjkom 1438, Skalica
Oprava stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž PVC f√≥li√≠ FATRAFOL 810 tl. 1,5 mm¬†se zateplen√≠m EPS 100 S tl. 100 mm (2x50 mm). SouŤ√°st√≠ opravy je dod√°vka a mont√°ě ventilaŤn√≠ch turb√≠n LOMANCO BIB 14, zateplen√≠ a pÝesp√°dov√°n√≠ atiky, oplechov√°n√≠ z poplastovan√©ho plechu VIPLANYL a proveden√≠ hromosvodov√©...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Nemocnice TGM, HodonŪn
Oprava stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž hydtoizolaŤn√≠ f√≥li√≠ DEKPLAN 76 vŤ. klemp√≠Ýsk√Ĺch prvký z Pz plechu a nov√© hromosvodov√© s√≠tž.

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Bytovż dým Josefa Suka 1592/3, Most
--------------------------------------------------------

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Bytovż dým L. Svobodu 1228, Skalica
Oprava stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž PVC f√≥li√≠ FATRAFOL 810 tl. 1,5 mm¬†se zateplen√≠m EPS 100 S tl. 100 mm (2x50 mm). SouŤ√°st√≠ opravy je dod√°vka a mont√°ě ventilaŤn√≠ch turb√≠n LOMANCO BIB 14, zateplen√≠ a pÝesp√°dov√°n√≠ atiky, oplechov√°n√≠ z poplastovan√©ho plechu vyplanyl a pÝeloěen√≠√≠ hromosvodov...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Bytovż dým ToŤitŠ 1720, 1721, 1722, 1723, Praha
N√° st√°vaj√≠c√≠ plochou jednopl√°Ň°Ěovou stÝechu s hlavn√≠ hydroizolaŤn√≠ vrstvou z nžkolika vrtev oxidovan√©ho asfaltov√©ho p√°su byly poloěeny dvž vrstvy tepeln√© izolace z pžnov√©ho polystyrenu EPS 100 S v tlouŇ°Ěce 70 + 50 mm. Na tepelnou izolaci byla rozprostÝena skeln√° text√≠lie VLIES 120 g/...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
KulturnŪ dým, SvatoboÝice-MistÝŪn
Rekonstrukce Ň°√≠km√© stÝechy - demont√°ě a zpžtn√° mont√°ě trap√©zov√©ho plechu, mont√°ě nov√Ĺch krový, lat√≠, dif√ļzn√≠ f√≥lie NORTON Q 135 a zateplen√≠ miner√°ln√≠ vatou ¬†URSA SF 32 tl. 2x100 mm. Dod√°vka a mont√°ě podhledý z desek FERMACELL tl. 12,5 mm. Oprava balkonu hydroizolaŤn√≠ f√≥li√≠ F...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Rekonstrukce vŪceķŤelovťho domu, PozoÝice
Mont√°ě nov√© stÝeŇ°n√≠ krytiny TONDACH BRNŐNKA 14 reěn√° vŤ. lat√≠, kontralat√≠, dif√ļzn√≠ f√≥lie NORTON Q 135, impregnace st√°vaj√≠c√≠ho bednžn√≠ a provedn√≠ klemp√≠Ýsk√© prvký z barevn√©ho plechu KJG. Oprava ploch√© stÝechy hydroizolaŤn√≠ f√≥li√≠ PATRAFOL 810 tl. 1,5 mm vŤ. parotžsn√© f√≥lie DEK...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
ZŠkladnŪ ökola VanŤurova, HodonŪn
Kompletn√≠ rekonstrukce ploch√Ĺch stÝech modifikovan√Ĺmi p√°sy ICOPAL VEDAG se zateplen√≠m z EPS 100 S tl. 200 mm vŤ. klemp√≠Ýsk√Ĺch prvký z barevn√©ho plechu KJG. Mont√°ě tepeln√© izolace provedena lepen√≠m polyuretanov√Ĺm lepidlem VEDAPUK. HydroizolaŤn√≠ souvrtv√≠ je vytvoÝeno samolep√≠c√≠m p√°sem...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Bytovż dým Brodskťho 1669/14 a 1670/16, Praha - Chodov

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Bytovż dým PelŪökova 677, Skalica
Oprava stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž PVC f√≥li√≠ FATRAFOL 810 tl. 1,5 mm¬†se zateplen√≠m EPS 100 S tl. 160 mm (2x80 mm) na hlavn√≠ Ť√°sti stÝechy a na stÝech√°ch strojoven v√Ĺtahov√Ĺch Ň°achet nataven elastomerbitumenov√Ĺ p√°s ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR. SouŤ√°st√≠ opravy byla dod√°vka a mont√°ě ventilaŤn√≠ch ...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Bytovż dým SrbskŠ 34a, Brno
Provedena demont√°ě st√°vaj√≠c√≠ stÝeŇ°n√≠ krytiny vŤ. lat√≠, impregnace st√°vaj√≠c√≠ho krovu s v√Ĺmžnou poŇ°kozen√Ĺch prvký, mont√°ě dif√ļzn√≠ f√≥lie NORTON Q 135, lat√≠ , kontralat√≠, stÝeŇ°n√≠ch oken a v√Ĺlezu VELUX a nov√© stÝeŇ°n√≠ krytiny TONDACH BRNŐNKA 14, Ťerven√° engoba. Klemp√≠Ýsk√© prvky...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
MateÝskŠ ökola Husovo nŠmžstŪ, Prostžjov
Oprava stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž hydroizolaŤn√≠m souvrstv√≠m z modifikovan√Ĺch asfaltov√Ĺch p√°sý GLASTEK 30 STICKER PLUS a ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR vŤetnž zateplen√≠ z EPS 100 S tl. 200 mm lepen√©ho k podkladu polyuretanov√Ĺm lepidlem PUK a d√°le zateplen√≠ a vysp√°dov√°n√≠ atik vŤ. oplechov√°n√≠ z Pz p...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
MateÝskŠ ökola Snžhurka, BoÝetickŠ 26, Brno
Kompletn√≠ rekonstrukce stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž. Provedena demont√°ě druh√©ho stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž z dÝevžn√Ĺch hranolý, bednžn√≠ a falcovan√© krytiny. Lok√°ln√≠ vyspraven√≠ pývodn√≠ho stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž. Mont√°ě nov√© hydroizolaŤn√≠ f√≥lie DEKPLAN 76 tl. 1,5 mm vŤ. zateplen√≠ polystyrenem z rovn√Ĺch...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
MateÝskŠ ökola äŠrka, Prostžjov
Oprava stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž hydroizolaŤn√≠m souvrstv√≠m z modifikovan√Ĺch asfaltov√Ĺch p√°sý GLASTEK 30 STICKER PLUS a ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR vŤetnž zateplen√≠ z EPS 100 S tl. 200 mm lepen√©ho k podkladu polyuretanov√Ĺm lepidlem PUK a d√°le zateplen√≠ a vysp√°dov√°n√≠ atik vŤ. oplechov√°n√≠ z bare...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Rodinnż dým Ť. 724, äardice
Proveden√≠ nov√©ho stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž vŤetnž demont√°ěe st√°vaj√≠c√≠ falcovan√© krytiny. Po demont√°ěi ktytiny byla provedena penetrace betonov√©ho podkladu asfaltov√Ĺm lakem PENETRAL ALP a natavena parotžsn√© z√°brany z asfaltov√©ho oxidovan√©ho p√°su DEKBIT V60 S35. D√°le provedeno poloěen√≠ tep...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Rodinnż dým Ť. 737, Blatnice pod Svatżm AntonŪnkem
Kompletn√≠ revitalizace rodinn√©ho domu dle dotaŤn√≠ho programu Nov√° zelen√° √ļspor√°m. Zpracov√°n√≠ projektu, proveden√≠ stÝeŇ°n√≠ho a obvodov√©ho pl√°Ň°tž vŤ. v√Ĺmeny oken.

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Rodinnż dým ToŤnŠ, ToŤnŠ

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
ZŠkladnŪ ökola VybŪralova, Praha - »ernż Most

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Bytovż dým L. Svobodu 1221, Skalica
Oprava stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž PVC f√≥li√≠ FATRAFOL 810 tl. 1,5 mm¬†se zateplen√≠m EPS 100 S tl. 100 mm

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Bytovż dým Mallťho 1084, Skalica
Oprava stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž PVC f√≥li√≠ FATRAFOL 810 tl. 1,5 mm¬†se zateplen√≠m EPS 100 S tl. 100 mm (2x50 mm) na hlavn√≠ Ť√°sti stÝechy a na vyŇ°Ň°√≠ Ť√°st stÝechy nataven elastomerbitumenov√Ĺ p√°s ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR.

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Bytovż dým Na SypŤinž 821/6, 822/8, 823/10, Praha - PodolŪ

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Bytovż dým Petżrkova 1954, 1955, 1956, Praha - Chodov
St√°vaj√≠c√≠ dvoupl√°Ň°Ěov√° konstrukce¬†stÝechy bytov√©ho domu byla demontov√°na aě na¬†nosnou stropn√≠ konstrukci z panelý. Ta byla lok√°lnž vystžrkov√°na tak, aby plnila pÝedpisy pro mont√°ě parotžsn√≠c√≠ z√°brany. Takto vyspraven√° stropn√≠ kontrukce byla¬†napenetrov√°na asfaltovou emulz√≠ PENET...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Rekonstrukce stÝechy prodejny Albert, éÔŠr nad SŠzavou

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Rodinnż dým »imice, Praha - »imice

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
PolyfunkŤnŪ dým, Slavkov u Brna
Proveden√≠ nov√©ho zastÝeŇ°en√≠ kombinac√≠ Ň°ikm√© a ploch√© stÝechy vŤ. ocelov√Ĺch konstrukc√≠.

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Vetropack Moravia Glass a.s., Kyjov
Kompletn√≠ realizace stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž a klemp√≠Ýsk√Ĺch konstrukc√≠.

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Bytovż dým Pod HŠjkom 1440, Skalica
Oprava stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž PVC f√≥li√≠ FATRAFOL 810 tl. 1,5 mm¬†se zateplen√≠m EPS 100 S tl. 100 mm.

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Dým s peŤovatelskou sluěbou, VelkŠ nad VeliŤkou
V√Ĺmžna stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž - demont√°ě st√°vaj√≠c√≠ krytiny z asfaltov√©ho Ň°indle a mont√°ě nov√© plechov√© krytiny LINDAB IDEAL 40 na Ň°ikm√Ĺch stÝech√°ch a na obloukov√Ĺch mont√°ě¬†dr√°ěkov√© krytiny LINDAB SEAMLINE vŤ. nov√©ho laĚov√°n√≠ a dif√ļzn√≠ f√≥lie.

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
MateÝskŠ ökola HolandskŠ, Znojmo
Oprava stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž f√≥li√≠ ¬†DACHPLAN¬† tl. 1,5 mm se zateplen√≠m EPS 100 S tl. 120 mm (2x60 mm).

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
MateÝskŠ ökola PraěskŠ, Znojmo
Oprava stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž f√≥li√≠ ¬†DACHPLAN¬† tl. 1,5 mm se zateplen√≠m EPS 100 S tl. 140 mm (2x70 mm).

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
»eskŠ spoÝitelna, HodonŪn
Kompletn√≠ proveden√≠ ploch√© stÝechy v¬†cel√© skladbž vŤ. demont√°ěe a likvidace st√°vaj√≠c√≠ch skladeb a klemp√≠Ýsk√Ĺch konstrukc√≠.

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
NŠstavba hlavnŪ budovy firmy PUMPA a.s, Brno
Proveden√≠ stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž f√≥li√≠ ALKORPLAN 35 176 tl. 1,5 mm se zateplen√≠m SG COMBI ROOF 30M tl. 220 mm (2x30 mm ISOVER P + 160 mm EPS 100 S) vŤ. bezpeŤnostn√≠ho z√°chytn√©ho syst√©mu proti p√°du osob TOPWET.

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Bytovż dým Na HÝebenech 676, Praha - PodolŪ
---------------------------------------------------------

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Pivovar, »ernŠ Hora
Na t√©to stvabž jsme prov√°džli rekonstrukce dvou Ň°ikm√Ĺch stÝech. Na obou stÝech√°ch¬†mont√°ěn√≠ci prov√°džj√≠c√≠ bourac√≠ pr√°ce provedli kompletn√≠ demont√°ě st√°vaj√≠c√≠ krovov√© konstrukce na kter√Ĺ jsme provedli nov√Ĺ krov z dÝevžn√Ĺch impregnovan√Ĺch hranolý. D√°le byl proveden z√°klop z prk...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Centrum pro seniory, Kyjov
Na t√©to stavbž jsme prov√°džli Ň°ikmou stÝechu¬†a terasu. Na ocelovou krovovou konstrukci Ň°ikm√© stÝechy¬†jsme provedli mont√°ě hranolký 80/60 pod√©lnž s t√≠mto ocelov√Ĺm krovem. D√°le byla poloěena podstÝeŇ°n√≠ f√≥lie NORTON Q a na ni svisl√© a vodorovn√© laĚov√°n√≠ z impregnovan√Ĺch lat√≠ 50/35....

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Obytnż areŠl Prosek I, Praha - Prosek
K dokonŤen√≠ d√≠la na t√©to stavbž jsme pÝistoupili jiě ve znaŤn√©m stadiu rozpracovanosti. Po pÝedchoz√≠ izolat√©rsk√© firmž jsme na objektu E1 provedli na rozpracovan√© konstrukce pokl√°dku tepeln√© izolace z pžnov√©ho polystyrenu EPS 150 S vŤetnž sp√°dov√Ĺch kl√≠ný. Na tepelnou izolaci bylo klade...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
SkladovacŪ hala Zappis, HornŪ PoŤernice
----------------------------------------------------------

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Viladomy 2 objekty, Praha - KateÝinky

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Bytovż dým HostivaÝskŠ 119 a 125, Praha - HostivaÝ
Byla provedena demont√°ě st√°vaj√≠c√≠ klechov√© krytiny z Pz plechu vŤ. okapov√©ho syst√©mu a odvžtr√°vac√≠ch hlavic. Na oŤiŇ°tžn√Ĺ a vyrovnan√Ĺ betonov√Ĺ podklad byly poloěeny sp√°dov√© kl√≠ny z pžnov√©ho polystyenu EPS 100 S pro zvžtŇ°en√≠ sp√°du stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž. Na sp√°dov√© kl√≠ny byl nalep...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
HorskŠ chata Snžěenka, äpindlerýv Mlżn
Na t√©to stavbž jsme prov√°džli speci√°ln√≠ dvojit√Ĺ kontroln√≠ syst√©m hydroizolace spodn√≠ stavby¬†DUALDEK s moěnost√≠ aktivace sektorý v prýbžhu ěivotnosti stavby. Na éB konstrukci a tepelnou izolaci byla poloěena polypropylenov√° geotext√≠lie FILTEK 500 g/m2, na ni byla rozprostÝena PVC izolace ...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Rodinnż dým FarskŠ 628/6, SvatoboÝice-MistÝŪn
Oprava terasy pochoz√≠ hydroizolaŤn√≠ f√≥li√≠ PROTAN GT tl. 2,4 mm vŤ. zateplen√≠ extrudovan√Ĺm polystyrenem FIBRAN L 300 tl. 50 mm.

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Rodinnż dým Linear 324, Novť Jirny
Na ěelezobetonovou kontrukci byla provedena penetrace z asfaltov√© emulze PENETRAL ALP a natavena parotžsn√° z√°brana z asfaltov√©ho modifikovan√©ho p√°su GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. D√°le byla poloěena konstantn√≠ tepeln√© izolace z pžnov√©ho polystyrenu EPS 150 S tl. 230 mm ve dvou vrstv√°ch s pro...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
AntikvariŠt, Praha - HodkoviŤky

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Bytovż dým RavennskŠ 315, 316, 317, Praha - HornŪ Mžcholupy
Na st√°vaj√≠c√≠ stÝeŇ°n√≠ pl√°Ň°Ě z asfaltov√Ĺch pl√°Ň°Ěý byla poloěena tepeln√° izolace z pžnov√©ho polystyrenu EPS 100 S tl. 200 mm ve dvou vrstv√°ch s prostÝ√≠d√°n√≠m spar. Na tepelnou izolaci byla poloěena separaŤn√≠¬†geotext√≠lie z¬†polypropylenov√Ĺch vl√°ken FILTEK 300 g/m2 a hlavn√≠ hydroizol...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Bytovż dým SudomžÝskŠ 1651/33, Praha - éiěkov
PÝi zah√°jen√≠ rekonstrukce Ň°ikm√© stÝechy byla zdemontov√°na st√°vaj√≠c√≠ krytina Bobrovka vŤetnž vodorovn√©ho laĚov√°n√≠ a vŇ°ech klemp√≠Ýsk√Ĺch prvký. St√°vaj√≠c√≠ krov byl lok√°lnž vyspraven, oŤiŇ°tžn a opatÝen n√°tžrem proti dÝevokazn√Ĺm pl√≠sn√≠m a houb√°m DEKSANEM PROFI. Na takto oŇ°etÝen√Ĺ ...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
HangŠr aeroklubu, RakovnŪk

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
MateÝskŠ ökola, Rokytnice
Kompletn√≠ rekonstrukce ploch√Ĺch stÝech. Na Ť√°sti stÝech byly provedeny Ň°ikm√© stÝechy a Ť√°st byla zrekonstruov√°na. U Ň°ikm√Ĺch stÝech byla provedena dÝevžn√° konstrukce krovu v kombinaci z ocelov√Ĺmi vaznicemi a provedeno nadkrokevn√≠ zateplen√≠ panely TOPDEK 022 PIR tl. 160 mm, na celoploŇ°n...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Rezidence OstrovnŪ 8, Praha 1
Pod pultovou stÝechou, kter√° byla opatÝena mždžnou falconavou krytinou doch√°zelo k vlhkostn√≠m projevým z dývodu nedostateŤn√©ho sklonu stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž a absence tžsnžn√≠ ve spoj√≠ch. Byla provedena kompletn√≠ demont√°ě mždžn√© krytiny, dÝevžn√©ho bednžn√≠ a nosn√Ĺch hranolý vŤ. tepeln√Ĺch i...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
ZŠkladnŪ ökola, HornŪ Beneöov
Kompletn√≠ rekonstrukce stÝechy. Demont√°ě stÝeŇ°n√≠ krytiny, bednžn√≠ a konstrukce krový. Proveden√≠ hydroizolace podlahy pýdn√≠ho prostoru z dývodu zabezpeŤen√≠ budovy proti povžtrnostn√≠m vlivým z¬†asfaltov√©ho oxidovan√©ho p√°su DEKGLASS G200 S40. Dod√°vka a mont√°ě nov√©ho vžnce po obvodu budov...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Bytovż dým »imelickŠ 958, Praha - ModÝany
Pokl√°dka tepeln√© izolace z pžnov√©ho polystyrenu EPS 100 S tl. 180 mm ve dvou vrstv√°ch s prostÝ√≠d√°n√≠m spar. Provedena mont√°ě¬†separaŤn√≠ vrstvy z geotext√≠lie z polypropylenov√Ĺch vl√°ken FILTEK 300 g/m2 a proveden√≠ povlakov√© izolace z PVC f√≥lie DEKPLAN 76 tl. 1,5 mm.¬†SouŤ√°st√≠ dod√°vky ...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Bytovż dým Na äutce 388, 389, 390, 391, 392, Praha - Troja
Pývodn√≠ z√°vžtrn√° liŇ°ta na pÝedsazen√© Ť√°sti stÝechy byla demontov√°na a nahrazena z√°vžtrnou liŇ°tou z poplastovan√©ho plechu VIPLANYL. Na st√°vaj√≠c√≠ souvrstv√Ĺ asfaltov√Ĺch p√°sý byla poloěena geotext√≠lie z polypropylenov√Ĺch vl√°ken FILTEK 300 g/m2 a hlavn√≠ hydroizolaŤn√≠ vrstva DACHPLAN ...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Rodinnż dým parc.Ť. 298/173-175, HoromžÝice
Na t√©to stavbž jsme prov√°džli speci√°ln√≠ dvojit√Ĺ kontroln√≠ syst√©m hydroizolace spodn√≠ stavby s moěnost√≠ aktivace sektorý v prýbžhu ěivotnosti stavby. Na éB konstrukci a tepelnou izolaci byla poloěena polypropylenov√° geotext√≠lie FILTEK 500 g/m2, na ni byla rozprostÝena PVC izolace pro spodn...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Oprava a modernizace objektu PraěŠkova 36 - firma Dribo, Brno
Oprava ploch√Ĺch stÝech modifikovan√Ĺmi p√°sy ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR se zateplen√≠m kompletizovan√Ĺmi d√≠lci POLYDEK G200 S40 EPS 100 S tl. 140 mm a falcovanou krytinou z plechu LINDAB PLX tl. 0,6 mm, HB polyester TC 50 vŤ. nov√©ho bednžn√≠. Oprava Ň°ikm√© stÝechy trap√©zov√Ĺm plechem LINDAB LTP/...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Bytovż dým U Slovanky, Praha - LibeÚ
Na t√©to stavbž jsme prov√°džli kompletn√≠ povlakov√© hydroizolace. Jednalo se o¬†dvž hlavn√≠¬†stÝechy, tÝi zelen√© stÝechy nad podzemn√≠ gar√°ě√≠, jedna stÝecha s dlaěbou nad podzemn√≠ gar√°ě√≠, osm teras s dlaěbou, tÝicet dva balkoný s dlaěbou a jedna stÝecha vŤetnž dÝevžn√©ho krovu nad terasou. D...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Dostavba ķÝadu mžstskť ŤŠstŪ Praha 21, ŕjezd nad Lesy
Na t√©to stavbž jsme prov√°džli speci√°ln√≠ dvojit√Ĺ kontroln√≠ syst√©m hydroizolace spodn√≠ stavby s moěnost√≠ aktivace sektorý v prýbžhu ěivotnosti stavby. Na éB konstrukci¬†byla poloěena geotext√≠lie FATRATEX 500 g/m2, na ni byla rozprostÝena PVC izolace pro spodn√≠ stavbu FATRAFOL 803¬†tl. 2,0 m...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
PoěŠrnŪ stanice, HodonŪn
Oprava terasy pochoz√≠ hydroizolaŤn√≠ f√≥li√≠ PROTAN GT tl. 2,4 mm.

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Rodinnż dým, ätžchovice

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Rodinnż dým Prýhonice, Praha - Prýhonice

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
ZŠkladnŪ ökola MazurskŠ, Praha - Troja
---------------------------------------------------------

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Obytnż komplex ZdimžÝice - objekt F, G, H, I, J, Praha - ZdimžÝice

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
SIGNUM, spol. s r.o., HustopeŤe
V letech 2002-2011 jsme pro firmu SIGNUM spol.s r.o. provedli stÝechy na nov√Ĺch hal√°ch a rekonstrukce st√°vaj√≠c√≠ch stÝech o celkov√© v√ĹmžÝe 31 540 m2. Jednalo se o stÝechy v are√°lech t√©to firmy nejenom v »esk√© republice (HustopeŤe, Moravsk√Ĺ P√≠sek, Prostžjov, »esk√© Budžjovice a DeŇ°tn√°), ...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Bytovż dým DlouhŠ 2631, Kladno
Kompletn√≠ demont√°ě st√°vaj√≠c√≠ho stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž vŤetnž jeho likvidace. Vyrovn√°n√≠ stropn√≠ konstrukce, nadezdivka atiky a proveden√≠ parotžsn√© z√°brany z asfaltov√©ho p√°su DEKGLASS G200 S40. Pokl√°dka nov√©ho stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž z PVC izolace DEKPLAN tl. 1,5 mm s geotext√≠li√≠ FILTEK 30...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Bytovż dým Fintajslova 44, 46 , BÝeclav
Pokl√°dka tepeln√© izolace z pžnov√©ho polystyrenu EPS 70 S tl. 100 mm a EPS 100 S tl.¬†50 mm (s posunut√≠m spar). Pokl√°dka separaŤn√≠ vrstvy z polypropylenov√Ĺch vl√°ken FILTEK 300 g/m2 a proveden√≠ povlakov√© hydroizolace z PVC f√≥lie DACHPLAN tl. 1,5 mm. Stabilizace stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž pÝit√≠ěe...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Bytovż dým Na Valtickť 18-21 , BÝeclav
Pokl√°dka tepeln√© izolace z pžnov√©ho polystyrenu EPS 100 S tl. 100 mm a sp√°dov√Ĺch kl√≠ný z pžnov√©ho polystyrenu EPS 100 S tl. 20 aě 150 mm. Pokl√°dka separaŤn√≠ vrstvy z polypropylenov√Ĺch vl√°ken FILTEK 300 g/m2 a proveden√≠ povlakov√© izolace z PVC f√≥lie DACHPLAN tl. 1,5 mm.¬†Stabilizace stÝ...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Bytovż dým Na Valtickť 24-26, BÝeclav
Pokl√°dka tepeln√© izolace z pžnov√©ho polystyrenu EPS 100 S tl. 100 mm a sp√°dov√Ĺch kl√≠ný z pžnov√©ho polystyrenu EPS 100 S tl. 20 aě 90 mm. Pokl√°dka separaŤn√≠ vrstvy z polypropylenov√Ĺch vl√°ken FILTEK 300 g/m2 a proveden√≠ povlakov√© hydroizolace z PVC f√≥lie DACHPLAN tl. 1,5 mm.¬†Stabilizace...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Bytovż dým Na Valtickť 80, 81, BÝeclav
Pokl√°dka tepeln√© izolace z pžnov√©ho polystyrenu EPS 100 S tl. 100 mm a tl. 80 mm s posunut√≠m sp√°r. Pokl√°dka separaŤn√≠ vrstvy z polypropylenov√Ĺch vl√°ken FILTEK 300 g/m2 a proveden√≠ povlakov√© hydroizolace z PVC f√≥lie DACHPLAN tl. 1,5 mm.¬†Stabilizace stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž kotven√≠m Ň°rouby ...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Bytovż dým PechŠŤkova 23,25, PlzeÚ
Rekonstrokce stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž z PVC izolace DEKPLAN tl.1.5 mm s tepelnou izolac√≠ z polystyrenu EPS 100 S Stabil.

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Bytovż dým SluneŤnŠ 8, 9, 10, HodonŪn
Na st√°vaj√≠c√≠ stÝeŇ°n√≠ pl√°Ň°Ě z asfaltov√Ĺch pl√°Ň°Ěý byla poloěena tepeln√° izolace z pžnov√©ho polystyrenu EPS 100 S tl. 150 mm ve dvou vrstv√°ch s prostÝ√≠d√°n√≠m spar. Atiky stÝechy byly zatepleny pžnov√Ĺm polystyrenem EPS 70 S tl. 50 mm. ¬†Na tepelnou izolaci byla poloěena separaŤn√≠ geotex...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Obytnż soubor - KejÝýv park, Praha - HloubžtŪn

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
City Green Court, Praha - PankrŠc
Na administrativn√≠m centru na Pankr√°ci jsme prov√°džli hydroizolace na roŇ°tu a nosn√© konstrukci ocelov√© mark√Ĺzi nad vstupy do objektu. Na celovou konstrukci byla poloěena a vyÝez√°na kolem prostupý deska OSB tl. 25 mm s perem a dr√°ěkou. Na OSB desku byla poloěena polypropylenov√° geotext√≠lie...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Koupaliötž - I.etapa, VeselŪ nad Moravou
Proveden√≠ vyloěen√≠ baz√©nov√© f√≥lie ALKORLAN 2000 modr√° Adria tl. 1,5 mm vŤ. podkladn√≠ geotext√≠lie FILTEK 500 g/m2 pro baz√©ny a opracov√°n√≠ pÝepadov√Ĺch ěl√°bký a napouŤtžc√≠ch trysek.

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Terasa Na ämukżÝce 10, Praha - KoöŪÝe
Proveden√≠ nov√© hydroizolaŤn√≠ vrstvy z folie PROTAT GT 2,4 mm, na st√°vaj√≠c√≠ terasovou dlaěbu.

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
TechnickŠ univerzita, Liberec
Demont√°ě st√°vaj√≠c√≠ho stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž a kompletn√≠ mont√°ě nov√© skladby stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž - paroz√°brana z modifikovan√©ho p√°su¬†ROOFTEK AL MINERAL, polystyren EPS 70 S Stabil tl.250 mm + sp√°dov√© kl√≠ny POLYDEK EPS 100 S G200 S40 a vrchn√≠ p√°s ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR modrozelen√Ĺ). ...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Bytovż dým Brandlova 119, 121, 123 ; 125, 127, 129 ; 137, 13, HodonŪn
Pokl√°dka tepeln√© izolace z pžnov√©ho polystyrenu EPS 100 S tl. 160 mm¬†a sp√°dov√Ĺch kl√≠ný z pžnov√©ho polystyrenu EPS 100 S tl. 20 aě 90 mm. Pokl√°dka separaŤn√≠ vrstvy ze skeln√©ho rouna¬†FILTEK V 120g/m2 a proveden√≠ povlakov√© izolace z PVC f√≥lie DACHPLAN tl. 1,5 mm.¬†Stabilizace stÝeŇ°n√≠ho...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Bytovż dým äumickŠ 857, PohoÝelice
Na st√°vaj√≠c√≠ stÝeŇ°n√≠ pl√°Ň°Ě z asfaltov√Ĺch pl√°Ň°Ěý byla poloěena tepeln√° izolace z pžnov√©ho polystyrenu EPS 100 S tl. 160 mm ve dvou vrstv√°ch s prostÝ√≠d√°n√≠m spar.¬†Na tepelnou izolaci byla poloěena separaŤn√≠ geotext√≠lie z polypropylenov√Ĺch vl√°ken FILTEK 300 g/m2 a hlavn√≠ hydroizola...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Penzion OveŤka, Nżdek
ZastÝeŇ°en√≠ stÝechy vl√°knocementovou krytinou Cembrit vŤ. tesaÝsk√Ĺch a klemp√≠Ýsk√Ĺch konstrukc√≠ z TiZn plechu RHEINZINK.

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
TžlocviŤna zŠkladnŪ ökoly, TÝebŪŤ
---------------------------------------------------------

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Rodinnż dým NŠdraěnŪ ÝŠdek 2310/4, HodonŪn
Pokl√°dka tepeln√© izolace z pžnov√©ho polystyrenu EPS 100 S tl. 2x100 mm s posunut√≠m sp√°r. Pokl√°dka separaŤn√≠ vrstvy z polypropylenov√Ĺch vl√°ken FILTEK 300 g/m2 a proveden√≠ povlakov√© hydroizolace z PVC f√≥lie ALKORPLAN 35176 tl. 1,5 mm.¬†Stabilizace stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž kotven√≠m Ň°rouby GBS...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Obytnż soubor MilŪŤovskż hŠj - objekty E, F, G, H, U, V, Praha - HŠje
Proveden√≠ parotžsn√© z√°brany penetrac√≠ Penetral Alp a asfaltov√Ĺmi p√°sy¬†Rooftek AL 40 Mineral. Pokl√°dka tepeln√© izolace z pžnov√©ho polystyrenu EPS 100 S tl. 80 mm a 120 mm¬†a tl.¬†od 40¬†mm sp√°dov√Ĺch kl√≠ný EPS lepen√©ho k podkladu polyuretanov√Ĺm lepidlem PUK a d√°le zateplen√≠ a vysp√°do...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Bytovż dým LuŤnŪ 922, MoravskŠ NovŠ Ves
Na st√°vaj√≠c√≠ stÝeŇ°n√≠ pl√°Ň°Ě byla poloěena text√≠lie z polypropylenov√Ĺch vl√°ken FILTEK 300 g/m2 a povlakov√° hydroizolace z f√≥lie PVC ALKORPLAN 35176 tl. 1,5 mm. SouŤ√°st√≠ dod√°vky byla i mont√°ě pojistn√©ho pÝepadov√©ho chrliŤe pÝes atiku a √ļprava st√°vaj√≠c√≠ch VZT jednotek vŤ. bourac√≠c...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Hotel Vitality, TÝinec
Dod√°vka a mont√°Ň° stÝeŇ°n√≠ho pl√°stž - kontroln√≠ syst√©m.

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Bytovż dým TovŠrnŪ Ťtvrt 888, KoryŤany
Na st√°vaj√≠c√≠ souvrstv√Ĺ asfaltov√Ĺch p√°sý byla poloěena podkladn√≠ text√≠lie z polypropylenov√Ĺch vl√°ken FILTEK 300 g/m2 a povlakov√° hydroizolaŤn√≠ PVC f√≥lie ALKORPLAN 35176 tl. 1,5 mm, kter√° byla zakotvena do podkladn√≠ konstrukce. Klemp√≠Ýsk√© prvky byly provedeny z poplastovan√©ho plechu ...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
ZŠkladnŪ ökola RadlickŠ - TžlocviŤna, Praha
Proveden√≠ asfaltov√©ho penetraŤn√≠ho n√°tžru SIPLAST PRIMER a nataven√≠ asfaltov√©ho modifikovan√©ho p√°su PRIMADACH PF a EXTRADACH PF. SouŤ√°st√≠ dod√°vky bylo opracov√°n√≠ prostupý v syst√©mu tlakov√© vody. D√°le bylo prvedeno nalepen√≠ tepeln√© izolace XPS ROOFMATE SL na poliuretanov√© lepidlo I...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Oprava teras v Kostele Svatťho SalvŠtora, Praha 1
Odstranžn√≠ st√°vaj√≠c√≠ betonov√© pochoz√≠ vrstvy vŤetne hydroizolaŤn√≠ch p√°sý. N√°sledn√© proveden√≠ penetrace podkladu asfaltov√Ĺm lakem PENETRAL ALP. Nataven√≠ nov√© hydroizolaŤn√≠ vrstvy z oxidovan√©ho p√°su DEKBIT AL S 40, d√°le elastomerbitumenov√©ho p√°su GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL a ELASTE...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
PATRIA KobylŪ a.s., KobylŪ
Provedena oprava ploch√© stÝechy administrativn√≠ budovy elastomerbitumenov√Ĺm p√°sem ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR.

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
FakultnŪ nemocnice, Ostrava
Oprava ploch√Ĺch stÝech souvrstv√≠m modifikovan√Ĺch p√°sý PASCAL SUPERFIX G S 30-20 a PASCAL PV S4-25 se zateplen√≠m z polystyrenu EPS 100 S Stabil tl. 160 mm vŤ. klemp√≠Ýsk√Ĺch konstrukc√≠ z¬†lakovan√©ho Al plechu tl. 0,7 mm. Dod√°vka a mont√°ě oplaŇ°tžn√≠ vstupý perforovan√Ĺmi plechy DEKMETAL.

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
ZŠkladnŪ ökola KarmelickŠ 13, Praha 1
Oprava stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž jiěn√≠ho kÝ√≠dla objektu Z҆ Karmelick√° 13. Demont√°ě st√°vaj√≠c√≠ krytiny a stÝeŇ°n√≠ch lat√≠, oŇ°etÝen√≠ tesaÝsk√Ĺch konstrukc√≠ proti dÝevokazn√Ĺm houb√°m, hmyzu a pl√≠sn√≠m. Mont√°ě podstÝeŇ°n√≠ folie DEKTEN 135 na kontralat√≠ch. Pokl√°dka nov√Ĺch taŇ°ek BOBROVKA s k...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Koupaliötž Vracov, Vracov
Proveden√≠ vyloěen√≠ baz√©nov√© f√≥lie ALKORLAN 35066 barva Adria tl. 1,5 mm vŤ. podkladn√≠ geotext√≠lie FILTEK 500 g/m2 pro baz√©ny. SouŤ√°st√≠ dod√°vky bylo opracov√°n√≠ baz√©nov√©ho schodiŇ°tž v syst√©mý f√≥lie PVC a napouŇ°tžc√≠ch trysek.

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Rodinnż dým parc. Ť. 1780/4; 1780/5, DubÚany
Provedena konstrukce krovu z dÝevžn√Ĺch hranolý vŤ. dif√ļzn√≠ f√≥lie DEKTEN 135 a laĚov√°n√≠. Pokl√°dka betonov√© krytiny KMB BETA ELEGANT. Proveden√≠ klemp√≠Ýsk√Ĺch prvký z plechu Pz. Mont√°ě stÝeŇ°n√≠ch oken VELUX GGL a GGU.

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Bytovż dým HornŪ Valy 1, HodonŪn
Pokl√°dka tepeln√© izolace z pžnov√©ho polystyrenu EPS 70 S tl. 100 mm a EPS 100 S tl. 60 mm (s posunut√≠m spar). Pokl√°dka separaŤn√≠ vrstvy z polypropylenov√Ĺch vl√°ken FILTEK 300 g/m2 a proveden√≠ povlakov√© izolace z PVC f√≥lie ALKORPLAN 35177 tl. 1,5 mm. Stabilizace stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž pÝit√≠ě...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Obytnż soubor rodinnżch domý, Brno - »eskŠ
Celkem za obdob√≠ dvou let se provedlo 21 ploch√Ĺch stÝech na novostavb√°ch rodinn√Ĺch domý rýzn√Ĺch typý. Konstrukce stÝech byla na vŇ°ech domech stejn√°. Nosnou konstrukci tvoÝily dÝevžn√© tr√°my, na kter√© se provedl z√°klop z desek OSB 3 N-4PD tl. 15 mm. Na z√°klop byla poloěena separaŤn√≠ vrstv...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
NŠkupnŪ stÝedisko Marina, Kyjov
Pokl√°dka tepeln√© izolace z pžnov√©ho polystyrenu EPS 100 S tl. 60 mm a tl. 40 mm s posunut√≠m spar. Pokl√°dka separaŤn√≠ vrstvy z polypropylenov√Ĺch vl√°ken FILTEK 300 g/m2 a proveden√≠ povlakov√© izolace z PVC f√≥lie ALKORPLAN 35176 tl. 1,5 mm. Stabilizace stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž kotven√≠m Ň°rouby¬†...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Nestlť »esko s.r.o., zŠvod SFINX, Holeöov
Kompletn√≠ rekonstrukce stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž v√Ĺrobn√≠ budovy. Pr√°ce byly rozdžleny na 4. etapy. 1. etapa - Mont√°ě a po proveden√≠ vŇ°ech prac√≠ demont√°ě syst√©mov√©ho leŇ°en√≠ LAYHER BLITZ. 2. etapa - Proveden√≠ zateplen√≠ pýdn√≠ho prostoru miner√°ln√≠ vatou SAGLAN tl. 160 mm vŤ. parotžsn√© z√...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
KORYNA nŠbytek, a.s., KoryŤany
Provedena oprava stÝech celkem na ŤtyÝ objektech. Fotografie jsou z objektu budova Ť. 4, kde se provedl na st√°vaj√≠c√≠ stÝeŇ°n√≠ pl√°Ň°Ě nov√Ĺ, Ť√≠mě vzikla dvoupl√°Ň°Ěov√° stÝecha - st√°vaj√≠c√≠ ploch√° stÝecha a nov√° selov√° stÝecha se sklonem 10¬į. Nosnou konstrukci nov√©ho stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Rekonstrukce a pÝŪstavba zŠzemŪ mžstskťho stadionu, Kyjov
Proveden√≠ parotžsn√© z√°brany z asfaltov√Ĺch p√°sý DEKGLASS G200 S40. Pokl√°dka sp√°dov√Ĺch kl√≠ný a tepeln√© izolace z pžnov√©ho polystyrenu EPS 100 S tl. 100 aě 240 mm a extrudovan√©ho polystyrenu XPS tl.¬†60 mm. Proveden√≠ povlakov√© hydroizolace z PVC f√≥lie ALKORPLAN 35177 tl. 1,5 mm a pokl√°d...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Poöta, Otrokovice
Proveden√≠ parotžsn√© z√°brany z asfaltov√Ĺch p√°sý SKLOBIT 40 MINERAL. Pokl√°dka tepeln√© izolace z pžnov√©ho polystyrenu EPS 100 S tl. 100 mm a extrudovan√©ho polystyrenu XPS tl. 50 mm. Proveden√≠ povlakov√© hydroizolace z PVC f√≥lie ALKORPLAN 35177 tl. 1,5 mm a pokl√°dka betonov√© dlaěby na v√ĹŇ°...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Panelovż dým I. Olbrachta 27, 29, HodonŪn
Pokl√°dka tepeln√© izolace z pžnov√©ho polystyrenu EPS 70 S tl. 100 mm a EPS 100 S tl.¬†60 mm (s posunut√≠m spar). Pokl√°dka separaŤn√≠ vrstvy z polypropylenov√Ĺch vl√°ken FILTEK 300 g/m2 a proveden√≠ povlakov√© izolace z PVC f√≥lie ALKORPLAN 35177 tl. 1,5 mm. Stabilizace stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž pÝit√≠...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Bytovť domy BaĚov, Otrokovice
Proveden√≠ parotžsn√© z√°brany z modifikovan√Ĺch asfaltov√Ĺch p√°sý GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Pokl√°dka sp√°dov√Ĺch kl√≠ný a tepeln√© izolace z pžnov√©ho polystyrenu EPS 70 S a EPS 100 S tl.¬†150 a쬆310 mm. Na teras√°ch pokl√°dka extrudovan√©ho pžnov√©ho polystyrenu XPS tl. 50 mm. Proveden√≠ povl...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Bytovż dým NŠrodnŪch MuŤednŪký 760, VeselŪ nad Moravou
Oprava terasy pochoz√≠ hydroizolaŤn√≠ f√≥li√≠ PROTAN GT tl. 2,4 mm.

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Panelovż dým I. Olbrachta 31, 33 a 39, 41, HodonŪn
Pokl√°dka tepeln√© izolace z pžnov√©ho polystyrenu EPS 70 S tl. 100 mm a EPS 100 S tl.¬†60 mm (s posunut√≠m spar). Pokl√°dka separaŤn√≠ vrstvy z polypropylenov√Ĺch vl√°ken FILTEK 300 g/m2 a proveden√≠ povlakov√© izolace z PVC f√≥lie ALKORPLAN 35177 tl. 1,5 mm. Stabilizace stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž pÝit√≠...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Rodinnż dým JirŠskova 1387, StrŠěnice
Rekonstrukce stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž asfaltov√Ĺm modifikovan√Ĺm p√°sem ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR vŤ. klemp√≠Ýsk√Ĺch prvký z Pz plechu.

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Bytovż dým Chaloupky 575, VeselŪ nad Moravou
Pokl√°dka tepeln√© izolace z pžnov√©ho polystyrenu EPS 70 S tl. 40 mm a EPS 100 S tl.¬†80 mm (s posunut√≠m spar). Pokl√°dka separaŤn√≠ vrstvy z polypropylenov√Ĺch vl√°ken FILTEK 300 g/m2 a proveden√≠ povlakov√© izolace z PVC f√≥lie ALKORPLAN 35176 tl. 1,5 mm. Stabilizace stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž kotven√...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Bytovż dým Chaloupky 584, VeselŪ nad Moravou
Pokl√°dka tepeln√© izolace z pžnov√©ho polystyrenu EPS 70 S tl. 60 mm a EPS 100 S tl.¬†40 mm (s posunut√≠m spar). Pokl√°dka separaŤn√≠ vrstvy z polypropylenov√Ĺch vl√°ken FILTEK 300 g/m2 a proveden√≠ povlakov√© izolace z PVC f√≥lie ALKORPLAN 35176 tl. 1,5 mm. Stabilizace stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž provede...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Fair Play, Holeöov
Dod√°vka a mont√°ě stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž modifikovan√Ĺm asfaltov√Ĺm p√°sem ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR modrozelen√Ĺ vŤ. parotžsn√© z√°brany z modifikovan√©ho samolep√≠c√≠ho p√°s DACO KSD, tepeln√© izolace ( miner√°ln√≠ vata ORSIL S tl. 40 mm + sp√°dov√© kl√≠ny EPS 100 S Stabil kaŇ°√≠rovan√© asfaltov√Ĺm ...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Rodinnż dým PurkyÚova 44, HodonŪn
Pokl√°dka tepeln√© izolace z pžnov√©ho polystyrenu EPS 70 S tl. 50 mm a EPS 100 S tl.¬†50 mm (s posunut√≠m spar). Pokl√°dka separaŤn√≠ vrstvy z polypropylenov√Ĺch vl√°ken FILTEK 300 g/m2 a proveden√≠ povlakov√© hydroizolace z PVC f√≥lie ALKORPLAN 35176 tl. 1,5 mm.¬†Stabilizace stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž k...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Koupaliötž Tžmice, Tžmice
Dod√°vka a mont√°ě baz√©nov√© f√≥lie ALKORLAN 35066 barva Adria tl. 1,5 mm vŤ. podkladn√≠ geotext√≠lie FILTEK 500 g/m2 pro baz√©ny. SouŤ√°st√≠ dod√°vky bylo opracov√°n√≠ pÝepadov√Ĺch ěl√°bký a mont√°ě extrudovan√©ho polystyrenu XPS 3035 CS tl. 50 mm pro vyrovn√°n√≠ dna. Prov√°džn byl velk√Ĺ i džtsk√...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Bytovż dým KolŪskova 3189/9, HodonŪn
Pokl√°dka tepeln√© izolace z pžnov√©ho polystyrenu EPS 70 S tl. 80 mm a EPS 100 S tl.¬†40 mm (s posunut√≠m spar). Pokl√°dka separaŤn√≠ vrstvy z polypropylenov√Ĺch vl√°ken FILTEK 300 g/m2 a proveden√≠ povlakov√© izolace z PVC f√≥lie ALKORPLAN 35176 tl. 1,5 mm. Stabilizace stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž kotven√...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Bytovż dým Pod Vinohrady 1179, Bzenec
Dod√°vka a mont√°ě nov√© sedlov√© stÝechy na st√°vaj√≠c√≠ plochou stÝechu. Nosnou konstrukci nov√©ho stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž tvoÝily vazn√≠ky GANG-NAIL, na kter√© se pÝikotvily hranoly po vlaŇ°sku a provedlo zakryt√≠ taŇ°kovou tabul√≠¬†ROVA MEGA 40 vŤ. zateplen√≠ pýdn√≠ho prostoru tepelnou izolac√≠¬†OR...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Bytovż dým U »ervenżch domký 10, 12, HodonŪn
Oprava stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž se zateplen√≠m miner√°ln√≠ vatou ORSIL S tl. 60 mm a hydroizolaŤn√≠m souvrstv√≠m asfaltov√©ho oxidovan√©ho p√°su Glasbit G200 S40 a modifikovan√©ho asfaltov√©ho p√°su ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR modrozelen√Ĺ, vŤ. opravy kom√≠ný a klemp√≠Ýsk√Ĺch konstrukc√≠ z Pz plechu.

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Rodinnż dým KazimŪra Rudťho 3710, KromžÝŪě
Pokl√°dka tepeln√© izolace z pžnov√©ho polystyrenu EPS 100 S tl. 70 mm. Pokl√°dka separaŤn√≠ vrstvy z polypropylenov√Ĺch vl√°ken FILTEK 300 g/m2 a proveden√≠ povlakov√© izolace z PVC f√≥lie ALKORPLAN 35176 tl. 1,5 mm. Stabilizace stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž kotven√≠m Ň°rouby TKR 4,8x70 + teleskop HTK 50-55...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Bytovż dým Erbenova 7, 9, 11, HodonŪn
Oprava stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž elastomerbitumenov√Ĺm p√°sem ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR modrozelen√Ĺ, vŤ. klemp√≠Ýsk√Ĺch prvký z Pz plechu.

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Bytovż dým SokolovskŠ 1213, Bzenec
Pokl√°dka tepeln√© izolace z pžnov√©ho polystyrenu EPS 70 S tl. 100 mm a EPS 100 S tl. 40 mm s posunut√≠m spar. Pokl√°dka separaŤn√≠ vrstvy z polypropylenov√Ĺch vl√°ken FILTEK 300 g/m2 a proveden√≠ povlakov√© izolace z PVC f√≥lie ALKORPLAN 35176 tl. 1,5 mm. Stabilizace stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž kotven√≠m...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Dostavba provoznž technickťho areŠlu AHORN CZ, Vlkoö
Pokl√°dka nov√©ho stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž z PVC izolace ALKORPLAN¬†s tepelnou izolac√≠ z pžnov√©ho polystyrenu EPS v kombinaci¬†s miner√°ln√≠ vatou MV.

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Bazťn HodonŪnskŠ 1206/46a, Rohatec
Proveden√≠ vyloěen√≠ baz√©nov√© f√≥lie FATRAFOL 790 modr√° tl. 1,5¬†mm vŤ. podkladn√≠ geotext√≠lie FILTEK 500 g/m2 pro baz√©ny. SouŤ√°st√≠ dod√°vky bylo opracov√°n√≠ baz√©nov√©ho schodiŇ°tž v syst√©mý f√≥lie PVC a napouŇ°tžc√≠ch trysek.

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Rodinnż dým Bohuslavice 4001, Kyjov
Pokl√°dka tepeln√© izolace z pžnov√©ho polystyrenu EPS 70 S tl. 60 mm a EPS 100 S tl. 40 mm s posunut√≠m spar. Pokl√°dka separaŤn√≠ vrstvy z polypropylenov√Ĺch vl√°ken FILTEK 300 g/m2 a proveden√≠ povlakov√© izolace z PVC f√≥lie ALKORPLAN 35176 tl. 1,5 mm. Stabilizace stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž kotven√≠m ...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Bytovż dým LesnŪ 1, 3, 5, HodonŪn
Pokl√°dka separaŤn√≠ vrstvy z polypropylenov√Ĺch vl√°ken FILTEK 300 g/m2 a proveden√≠ povlakov√© izolace z PVC f√≥lie ALKORPLAN 35177 tl. 1,5 mm. Pokl√°dka ochrann√© vrstvy FILTEK 300 g/m2, tepeln√© izolace z extrudovan√©ho polystyrenu XPS tl. 60 mm¬† a dalŇ°√≠ ochrann√© vrstvy FILTEK 300 g/m2. Stab...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Bytovż dým ävabinskťho 1142-1144 , Kyjov
Oprava stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž se zateplen√≠m polystyrenem tl. 100 mm (EPS 70 S tl. 64 mm + EPS 100 S tl. 40 mm) a hydroizolaŤn√≠m souvrstv√≠m modifikovan√Ĺch p√°sý ELASTOLEP PR 3 a ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR modrozelen√Ĺ, vŤ. klemp√≠Ýsk√Ĺch konstrukc√≠ z Pz plechu.

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
AdministrativnŪ budova firmy DECRO BZENEC, spol. s r.o., Bzenec
Rekonstrukce Ň°ikm√© stÝechy vŤ. zhotoven√≠ nov√Ĺch vik√ĹÝý. Provedena demont√°ě st√°vaj√≠c√≠ krytiny vŤ. bednžn√≠, doplnžn√≠ dÝevžn√© vazby vŤ. vik√ĹÝý, mont√°ě dif√ļzn√≠ f√≥lie TYVEK SOFT a v m√≠stech s n√≠zk√Ĺm sklonem TYVEK SOLID vŤ. kontralat√≠ a lat√≠, pokryt√≠ stÝechy betonovou krytinou BRAMA...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
CZMT a.s., RatŪökovice
Provedena oprava stÝech celkem na pžti objektech. Fotografie jsou z objektu obr√°bžc√≠ d√≠lna, kde se prov√°džla kompletn√≠ demont√°ě stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž aě na nosnou konstrukci. Na tuto konstrukci byl proveden z√°klop z desek tl. 25 mm, parotžsn√° z√°brana, pžnov√Ĺ polystyren EPS 70 S tl. 80 mm a ...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Rodinż dým Husova 1301, Vracov
Oprava ploch√© stÝechy modifikovan√Ĺm p√°sem ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR.

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
JezŪrko WolfgruberovŠ, Bzenec
Pokládka jezírkové fólie.

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Bytovż dým LŪpa 60 b.j., HodonŪn
Kompletn√≠ dod√°vka a mont√°ě stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž. Nosn√° konstrukce stÝechy provedena z pÝ√≠hradov√Ĺch sb√≠jen√Ĺch vazn√≠ký GANG-NAIL. Na vazn√≠ky pomoc√≠ kontralat√≠ namontov√°na dif√ļzn√≠ f√≥lie DELTA VENT N a v m√≠stž budn√≠ký s dÝevžn√Ĺm z√°klopen pouěita f√≥lie DELTA VENT S. Provedeno laĚov√°...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
M-klub KOMŃR, VeselŪ nad Moravou
Provedena demont√°ě st√°vaj√≠c√≠ hydroizolace vŤetnž dÝevžn√©ho bednžn√≠ a provedeno nov√© bednžn√≠ z OSB 3 desek s novou hydroizolasn√≠ vrstvou z asfaltov√©ho oxidovan√©ho p√°su SKLOBIT 40 MINERAL kotven√©ho a asfaltov√©ho modifikovan√©ho p√°su ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR nataven√©ho.

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Rodinnż dým Ť.p. 604, Blatnice pod Svatżm AntonŪnkem
Oprava terasy stÝeŇ°n√≠ hydroizolaŤn√≠ f√≥li√≠ ALKORPLAN 35 176 tl. 1,5 mm vŤ. ělabý z Pz plechu.

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Bazťn JiěnŪ 1036, Mutžnice
Proveden√≠ vyloěen√≠ baz√©nov√© f√≥lie FATRAFOL 790 modr√° tl. 1,5 mm vŤ. podkladn√≠ geotext√≠lie FILTEK 500 g/m2 pro baz√©ny. SouŤ√°st√≠ dod√°vky bylo opracov√°n√≠ baz√©nov√©ho schodiŇ°tž v syst√©mý f√≥lie PVC a napouŇ°tžc√≠ch trysek.

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Terasy »ervenż Vrch, Praha
Dod√°vka a mont√°ě ploch√Ĺch stÝech z hydroizolaŤn√≠ f√≥lie z mPVC s pÝit√≠ěen√≠m kaŤ√≠rkem a z falcovan√©ho TiZn plechu.

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Gumotex, a.s., BÝeclav
V letech 2003-2008 jsme pro firmu¬†Gumotex, a.s. BÝeclav provedli opravy stÝech na st√°vaj√≠c√≠ch budov√°ch. Budova 4C - asfaltov√Ĺ modifikovan√Ĺ p√°s ELASTEK 50 SOLO (2003). Budova Ť. 15 - asfaltov√Ĺ modifikovan√Ĺ p√°s ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR (2004) Budova 4I a 4E - asfaltov√Ĺ modifikovan√Ĺ prot...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
T-Mobile, Praha
Dod√°vka a mont√°ě spodn√≠ izolace - kontroln√≠ syst√©m a stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž - stÝechy, terasy a balkony.

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
BytovŠ vżstavba DŪly za sv.JŠnem, KuÝim
Kompletn√≠ dod√°vka a mont√°ě stÝeŇ°n√≠ho pl√°Ň°tž - dÝevžn√Ĺ krov, dif√ļzn√≠ f√≥lie TYVEK SOFT, kontralatž, latž, stÝeŇ°n√≠ okna VELUX, betonov√° krytine BRAMAC ALPSK√Ā TA҆KA CLASSIC a klemp√≠Ýsk√© prvky z Pz plechu. Celkem provedeno 17 rodinn√Ĺch domý a 5 bytov√Ĺch jednotek. NejvžtŇ°√≠ objem prac...

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Rodinnż dým, StrŠěnť
Pokl√°dka falcovan√© krytiny z Cu plechu na Ň°ikmou stÝechu.

Notice: Undefined variable: strana in /var/www/clients/client2/web1/web/print_ref_list.php on line 100
Arcibiskupskť sżpky, KromžÝŪě
Kompletn√≠ rekonstrukce stÝechy - demont√°ě krytiny vŤ. krový a mont√°ě nov√© dÝevžn√© konstrukce stÝechy vŤ. zastÝeŇ°en√≠ krytinou CEMBRIT. Klemp√≠Ýsk√© prvky provedeny z Pz plechu.

Tisk: 24.5.2024 02:07