Referenční stavba: Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví

Reference Dvořan IZOLMONT Bzenec s.r.o.


Notice: Undefined variable: return_str in /var/www/clients/client2/web1/web/print_reference.php on line 101
Zpět na seznam referencí

Notice: Undefined variable: predch_url in /var/www/clients/client2/web1/web/print_reference.php on line 105

Notice: Undefined variable: next_url in /var/www/clients/client2/web1/web/print_reference.php on line 105

Datum realizace:
září/2015 - říjen/2015

Lokalita: Bzenec
Výměra: 1585 m2
Typ konstrukce:
Plochá střecha

Rekonstrukce střešního pláště tělocvičny a ubytovny hydroizolační fólií FATRAFOL se zateplením, včetně demontáže stávajícího střešního pláště a oprava přístřešků modikovanými asfaltovými pásy GLASTEK, ELASTEK.

Střecha tělocvičny a ubytovny

Demontáž hydroizolačního souvrství asfaltových lepenek, zateplení z polystyrenu tl. 50 mm a násypu z keramzitu, až na stropní konstrukci.

Montáž nového střešního pláště - napenetrování betonového podkladu asfaltovým lakem PENETRAL ALP, natavena parotěsná zábrana z modifikovaného asfaltového pásu SKLODEK 40 STANDARD MINERAL, položena tepelná izolace z rovných a spádových polystyrenových desek EPS 100 S tl. 300-500 mm (spád 2%), pokládka hydroizolační fólie FATRAFOL tl. 2,0 mm Broof(t3) vč. separační geotextílie GEOTEK 300 g/m2. Celé souvrství přikotvena šrouby do betonu GBST 6,0x100-160 + teleskop T 285-450.

Dále provedeno zateplení atik polystyrenovými deskami EPS 100 S tl. 140 mm a extrudovaným polystyrenem XPS tl. 50 mm vč. desky OSB 3 tl. 15 mm vyspádované dovnitř střechy systémem dřevěných střešních latí. Klempířské prvky provedeny z poplastovaného plechu VIPLANYL.

Přístřešky

Demontáž plechové krytiny vč. podkladní lepenky, montáž podkladního SBS modifikovaného pásu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL kotvením šrouby EDS-H 5x35 + podložka PIP 40/80 do stávajícího dřevěného bednění, celoplošné natavení SBS modifikovaného pásu GLASTEK 40 FIRESTOP.

Dále proveden záklop na nových přístřešcích z desek OSB 3 N-4PD tl. 25 mm, klempířské prvky z barevného plechu KJG.

Před realizací

Realizace

Po realizaci


Tisk: 2.3.2024 07:58