Za dvacet let působení na trhu jsme provedli na více než 2400 objektech realizaci střech, bazénů a izolací nejen v ČR, ale i v zahraničí.
Níže naleznete některé z referenčních staveb realizovaných společností Dvořan IZOLMONT Bzenec s.r.o.

Referenční stavba: RD Kociánka

Zpět na seznam referencí

Datum realizace:
únor/2016 - květen/2016

Lokalita: Brno
Výměra: 520 m2
Typ konstrukce:
Plochá střecha

Dodávka a montáž střešního pláště střechy, terasy a betonové moniéry.

Střecha

Provedena parotěsná zábrana z SBS modifikovaného pásu SKLODEK 40 STANDARD MINERAL na betonový podklad a ze samolepícího SBS modifikovaného pásu GLASTEK 30 STICKER PLUS na podklad z desky OSB 3, oba podklady opatřeny asfaltovou penetrací PENETRAL ALP, položena tepelná izolace ze spádových klínů z polystyrenu EPS 100 S tl. 130-390 mm (spád 2%) a rovného polystyrenu EPS 150 S tl. 70 mm, obě vrstvy pracovně fixovány k podkladu polyuretanovým lepidlem PUK 3D, separační polypropylenová textílie FILTEK 300 g/m2, hydroizolační fólie DEKPLAN 77 tl. 1,5 mm šedá na vodorovnou část střechy a na svislou část fólie ALKORPLAN 35 176 tl. 1,5 mm antracit, ochranná polypropylenová textílie FILTEK 300 g/m2, drenážní rohož PETEXDRÉN 900, celá skladba střešního pláště je přitížena praným říčním kamenivem frakce 16-32 mm tl. 50 mm.

Terasa

Provedena parotěsná zábrana z SBS modifikovaného pásu SKLODEK 40 STANDARD MINERAL na betonový podklad opatřený asfaltovým penetračním nátěrem PENETRAL ALP, položena tepelní izolace z izolačních desek PIR KINGSPAN THERMA TR26 FM tl. 100 mm a spádové klíny z polystyrenu EPS 150 S tl. 20-120 mm (spád 2%), obě vrstvy pracovně fixovány k podkladu polyuretanovým lepidlem PUK 3D, separační polypropylenová textílie FILTEM 300 g/m2, hydroizolační fólie DEKPLAN 77 tl. 1,5 mm šedá na vodorovnou část terasy a na svislou část fólie ALKORPLAN 35 176 tl. 1,5 mm antracit, ochranná polypropylenová textílie FILTEK 300 g/m2.

Betonová moniéra

Provedena hydroizolace fólií ALKORPLAN 35 176 tl. 1,5 mm antracit kotvením do betonového podkladu nýty NR 6x50 + podložka PI 7/40 vč. separační textílie FILTEK 300 g/m2.

Dále provedeno zateplení atiky izolačními deskami PIR KINGSPAN THERMA TR26 FM tl. 50 mm (koruna atiky) a tl. 100 mm (svislá část) vč. desek OSB 3 tl. 18 mm vyspádovanými dovnitř střechy a s přesahem na zateplení fasády. Střešní vpustě TOPWET. Klempířské prvky z poplastovaného plechu VIPLANYL a z barevného plechu LINDAB ELITE. Dodávka a montáž záklopu střechy v místě slunolamů deskou OSB 3tl. 25 mm N-4PD na nosnou ocelovou konstrukci.

Před realizací

Realizace

Probíhající stavby
Železniční stanice
Lokalita: Rousínov
Výměra: 1260m2
Komplex rodinný domů
Lokalita: Mikulov
Výměra: 750m2
Cyrilometodějské gymnázium Lerchova 343/63
Lokalita: Brno
Výměra: 1350m2
Supermarket Albert Vídeňská
Lokalita: Brno
Výměra: 6000m2
Napište nám
Jméno:
Email:
Telefon:
Adresa:
Lokalita:
Zpráva:
Opište, prosím, kontrolní kód: control-code
2012-2018 © Dvořan IZOLMONT Bzenec s.r.o. | správa obsahu Ing. Lukáš Janík, 736 487 828 | design a programování dataq.cz