Společnost Dvořan IZOLMONT Bzenec s.r.o. nabízí tyto odborné práce:

 • Kompletní provedení plochých a sedlových střech na klíč
 • Klempířské, tesařské a pokrývačské práce
 • Izolatérské, zámečnické a zednické práce
 • Hydroizolace spodní stavby, bazénů a teras
 • Přidružené projekční a poradenské služby

Zemní izolace

Zemní izolace obecně:

Podzemní části staveb jsou kromě statických vlivů obvykle namáhány vodou, korozními vlivy (agresivní voda a zemina, „bludné proudy“, popř. v zemině kolem objektu obsažené chemické látky z lidské činnosti) a radonem z podloží objektu. Působení vody je vyjádřeno hydrofyzikálním namáháním. Konstrukce podzemních částí staveb vyžadují ochranu proti vodě a korozním vlivům, vnitřní prostředí podzemí se obvykle chrání před pronikáním vody a radonu. Ochranu podzemní části stavby proti vodě, korozním vlivům a proti radonu je třeba navrhovat ve vzájemných souvislostech jako systém opatření nejen konstrukčních, ale také architektonických a organizačních.

 

Naše firma realizuje všechny typy povlakových zemních izolací:

 • Plastové fólie

Povlakové hydroizolace z plastových fólií se vytvářejí z jedné vrstvy fólie. Fólie jsou mezi sebou spojeny sváry za pomoci horkovzdušné pistole. Fólie vždy musí být od okolních konstrukcí odeseparována netkanou popypropilenovou geotextílií o plošné hmotnosti minimálně 500 g/m2. Protupy spodní izolací se podle hydrofyzikálního namáhání opracovávají sevřením pevnou a volnou přírubou, nebo stahovací objímkou. Pro montáž fóliové izolace především na svislích částech se používají profily z poplastovaného plechu, které drží hydroizolace do doby zásypu zeminou a ukončují hydroizolaci nad terénem. 

pvc_hydro_1_2048pvc_hydro_2_2048

 • Modifikované asfaltové pásy

Povlakové hydroizolace z asfaltových pásů se vytvářejí z jednoho či více asfaltových pásů. V povlacích z více pásů musí být pásy mezi sebou celoplošně svařeny. Na vodorovných plochách se připojení k podkladu realizuje bodovým natavením. Slouží k fixaci povlaků při realizaci. V oddůvodněných případech je možné od natavení upustit. Na svislých plochách je nezbytné provést připojení asfaltových pásů k podkladu. Čelí se tím jejich sesouvání vlastní vahou, proti sesunutí při zasypávání a hutnění zásypů stavební jámy nebo při betonáži. Připojení k podkladu se provádí bodovým natavením nebo kotvením prvního asfaltového pásu. V případě bodového natavení je nezbytné stavební konstrukce jako podklad pro asfaltové pásy penetrovat.
V komplikovaných případech (složité tvary základových konstrukcí, nepříznivé klimatické podmínky v době realizace) je třeba v projektu a rozpočtu počítat s jedním pásem navíc proti počtu pro dané hydrofyzikální namáhání.

lepenka_hydro_1_1024lepenka_hydro_3_3264

 • Dvojitý kontrolní a aktivovatelný systém

Hydroizolační konstrukce se skládá ze dvou fólií svařených mezi sebou do sektorů, jejichž plocha a tvar závisí na členitosti izolované části a napětí v základové spáře. Mezi fóliemi je drenážní vložka. Drenážní vložka mezi fóliemi musí umožnit bezpečné a rychlé odsátí vzduchu ze všech části sektoru a transport těsnicí látky. Do sektorů se osadí kontrolní trubice, pomocí nichž a hadic se propojí prostor mezi fóliemi zpravidla s interierem. Trubicemi se provádí vakuová kontrola vodotěsnosti plochy a spojů hydroizolačního povlaku.
Hydroizolační konstrukce je sevřena mezi dvě tuhé stavební konstrukce.

dual_1_2048dual_2_3264

 

Provádíme realizace zemních izolací všech typů stavebních objektů:

 • bytových a panelových domů
 • budov občanské vybavenosti
 • administrativních budov
 • výrobních a skladovacích hal
 • průmyslových budov
 • zemědělských staveb

 

Spodní stavba musí být ochráněna především proti:

 • zemní vlhkosti
 • gravitační vodě
 • tlakové vodě
 • radonu z podloží
 • ropným produktům

 

Požadavky na návrh zemní izolace řeší:

 • ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb – Základní ustanovení (2000)
 • ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení (2000)
 • ON 73 0606 Hydroizolace staveb – Izolace asfaltové - Navrhování a provádění (1988)
 • ON 73 0607 Hydroizolace staveb – Izolace z měkčeného polyvinylchloridu a pryží  – Navrhování a provádění (1988)
 • ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží (2000)
 • Předpis VDD – ABC der Bitumen-Bahnen - Technische Regeln (1991)
 • DIN 4095 Dränung zum Schutz baulicher Anlagen (1990)
 • Technologické předpisy výrobců aklikovaných materiálů

Probíhající stavby
Napište nám
Jméno:
Email:
Telefon:
Adresa:
Lokalita:
Zpráva:
Opište, prosím, kontrolní kód: control-code
2012-2022 © Dvořan IZOLMONT Bzenec s.r.o. | design a programování dataq.cz