Za třicet let působení na trhu jsme provedli na více než 3600 objektech realizaci střech, bazénů a izolací nejen v ČR, ale i v zahraničí.
Níže naleznete některé z referenčních staveb realizovaných společností Dvořan IZOLMONT Bzenec s.r.o.

Referenční stavba: Bytový dům Nová Nuselská

Zpět na seznam referencí

Datum realizace:
březen/2020 - říjen/2020

Lokalita: Praha - Nusle
Výměra: 3000 m2
Typ konstrukce:
Plochá střecha

Bytový dům Nuselská je jedným z nejrozsáhlejších a architektonicky nejzajímavějších realizací v roce 2020. Realizován byl developerskou společností Trigema.

V první fázy probíhalo provedení parotěsných asfaltových pasů z materiálu Velbit Base GS 4 -15, jako penetrace byl použit PENETRAL ALP.

Zároveň v souběhu s pracema na fasádě zajišťovala naše firma opracování balkonů pomocí těsnící fólie Illbruck ME 110 s penetrací Illbruck Primer. Princip detailů těchto balkonů spočíval ve vyřešení tepelných mostů pomocí desek XPS tl. 60 mm, následném oplechovaní PZ plechem a provedení finální izolace sýstémovým prvkem Illbruck.

Skladby střech provedeny standardně, parotěsnící vrstva Velbit, následně pokládka EPS desek v celkové tl. 160 mm a pokládka spádových klínů. V souběhu probíha zabudování systémových odvodňovacích prvků TOPWET, montáž otvíratelných budníků pro výdechy ZTI a VZT. Finální PVC krytina Dekplan 76 je stabilizována teleskopem a šroubem s přerušeným tepelným mostem.

Skladby teras byly nejdříve zajištěny parotěsnou vrstvou z asf. pasů Velbit, následně z důvodu nutnosti nízke skladby provedena pokládka PIR desek tl. 60 mm, pokládka EPS 150 S desek tl. 60-80 mm a pokládka spádových klínů z EPS 150 S. PVC fólie DEKPLAN 77, bez mechanického kotvení, stabilizována přitížením betonovou dlažbou na terčích.

Před realizací

Realizace

Probíhající stavby
Riverpark Modřany - objekt D
Lokalita: Praha
Výměra: 3600m2
Napište nám
Jméno:
Email:
Telefon:
Adresa:
Lokalita:
Zpráva:
Opište, prosím, kontrolní kód: control-code
2012-2022 © Dvořan IZOLMONT Bzenec s.r.o. | design a programování dataq.cz